Kommunal verksamhet

Kommunal verksamhet

Den kommunala verksamheten ska satsa på ökad användning av solenergi, biobränsle och vindkraft. Det ger en renare miljö

– Förebyggande hälso- och friskvård ska uppmuntras och tid avsättas på de kommunala arbetsplatserna

– Det kommunala vägnätet och snöröjningen måste förbättras

 

Nyheter på Kommunal verksamhet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter