Energi- Miljö- bygg- och bostadspolitik

Miljöpartiet vill

  • Att Hörby ska satsa på fler laddstationer för elbilar och att en biogasmack etableras i kommunen.
  • Säkra fortsatt god vatten försörjning

Vi ärver inte marken av våra föräldrar, vi lånar den av våra barn.

Vi vill göra Hörby till en hållbar kommun i framkant, med en vision och ett mål att all el som används i kommunens verksamheter ska vara lokalproducerad från förnybara energikällor! Hörby behöver en långsiktig miljöplan för ett hållbart samhälle för oss, våra barn och kommande generationer.

Vi vill att Hörby ska satsa på fler laddstationer för elbilar och att en biogasmack etableras i kommunen.

Vi är för förnyelsebara energikällor.

Vår bygg- och bostadspolitik strävar efter generationsintegrerade boenden och bostäder med egen elproduktion av förnybar energi. Vi tror att detta resulterar i billigare boende och större attraktionskraft för inflyttning.

Fler bostäder med låga hyreskostnader och närhet till kollektivtrafik behövs så unga kan flytta hemifrån utan att behöva lämna kommunen. Detta ger en möjlighet för andra ekonomiskt utsatta grupper, ingen ska behöva vara hemlös i Hörby.

Det är av största vikt att tillräckliga medel finns för att säkra upp fortsatt god vattenförsörjning. Hörbys reningsverk måste förberedas för att rena vatten från det ökande antalet kemiska ämnen som kommer från personer och företag.

Ringsjön är Skånes största vattenreservoar och vital för Skånes vattenförsörjning vid olycka. Det är av yttersta vikt att denna förblir frisk och levande.

Kommunen måste vara förberedd på den pågående klimatförändringen och de konsekvenser som detta kan innebära.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: