Företagsklimat

Miljöpartiet vill

  • Att företagarens möten med kommunen skall upplevas som både effektiva och positiva
  • Att livsmedel till våra skolor och äldreboenden skall vara lokalproducerade
  • Att kommunen skapar förutsättningar för turismsektorn att nå de nationella tillväxtmålen
  • Säkra företagens behov av kompetent arbetskraft med bra kollektivtrafik och god yrkesvägledning

Ömsesidig dialog och enkla beslutsvägar

Hörby är en framstående företagarbygd. Ett starkt och varierat företagande och föreningsliv är avgörande för hela bygdens utveckling och framtid. Privata initiativ och engagemang gynnar inte bara kommunens ekonomi, utan skapar också arbetstillfällen och meningsfull sysselsättning åt en stor del av kommunens invånare. Fler arbetstillfällen ger bättre förutsättningar att minska utanförskap och arbeta för en bra integration.

Miljöpartiet verkar för ett Hörby som ligger i framkant vad gäller företagsfrågorna. Vi tror på samarbete både inom kommunen och med andra kommuner. Vi tror att både de stora och de små företagen är viktiga och behöver goda förutsättningar för att växa och utvecklas. Företagarens möten med kommunen bör upplevas som både effektiva och positiva, och det bör föras en långsiktig och ömsesidig dialog.

Många av företagen i kommunen är lantbruk. Livsmedelsproduktion är viktig ur både lokalt och nationellt perspektiv. Miljöpartiet verkar för ett hållbart lantbruk, till exempel genom att efterfråga ekologiskt odlade livsmedel. Vi vill fortsätta verka för upphandling av lokalproducerade livsmedel till våra skolor och äldreboenden.

Ett stort antal företag i kommunen verkar inom turistnäringen och sysselsätter många unga. Turistnäringen är en växande sektor som med rätt förutsättningar blir en stark drivkraft i kommunen. Det är viktigt att kommunen skapar förutsättningar för turismsektorn att nå de nationella tillväxtmålen.

Vi vill stärka kommunens företag genom information, utbildning, samordning och nätverkande. Med bra kollektivtrafik och god yrkesvägledning vill vi säkra företagens behov av kompetent arbetskraft.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: