Skola och arbetsmarknad

Miljöpartiet vill

  • Att Hörbys elever och ungdomar mår bra, har möjlighet till bra fritidshem och trivs i kommunens alla verksamheter
  • Aktivt främja gemenskap och motverka droganvändning
  • Att elever har ett stort inflytande på skolan
  • Elever och lärare skall ha en bra arbetsmiljö

Trivsel och god lärandemiljö

Bra resultat i skolan är bland det viktigaste för att skapa förutsättningar för en god framtid och en hållbar utveckling.

Vi vill förbättra lärarnas arbetssituation genom mer personal och minskad administration. Elever bör ges bättre möjligheter att kunna ta sig till och från skolan på ett smidigt sätt. Vi vill arbeta för ökat elevinflytande. Vi vill erbjuda god och ekologiskt närproducerad mat i skolorna. Vi vill se till att Hörbys elever och ungdomar mår bra, har möjlighet till bra fritidshem och god trivsel i kommunens alla verksamheter. Vi vill aktivt främja gemenskap och motverka droganvändning. Dessa åtgärder kommer i längden leda till en skola i världsklass.

Sysselsättning och välmående hänger ihop!

Arbetslösheten är hög, främst bland ungdomar, utlandsfödda och personer utan fullvärdig utbildning. Vi vill aktivt motverka arbetslöshet. Det är viktigt för både individen och samhället att de som vill ut i arbete får stöd i en sådan process.

En arbetsmarknadsenhet skulle möjliggöra god samverkan med arbetsförmedlingen och näringslivet, och därigenom få fler i arbete. Arbetsmarknadsenheten skulle underlätta för socialt företagande i kommunen och motverka utanförskap.

Det är viktigt för en kommun att ha en god arbetsmiljö i sina egna verksamheter, inte minst för att kunna rekrytera bra personal.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: