Centerpartiets populistiska ”brandkårsutryckning” om att bygga Åleden i naturreservatet

Lyssna

Gömmarens naturreservat är en skyddad grön lunga, med undantag för polis och brandkår. Något annat intrång i reservatet är inte möjligt. Juridiken utesluter allt annat. Det trodde Miljöpartiet att alla förstod med undantag av Liberalerna.

Nu har Centerpartiet gjort Liberalernas väg till sin, och vill bygga en ny väg mellan centrala Huddinge och Kungens kurva. Rätt igenom reservatet. Miljöpartiet konstaterar att Centerpartiet inte prioriterar miljöfrågorna. Naturreservat avses att hålla över tid, regelverket och syftet är tydligt.

-”Det saknas både respekt och insikt om vad ett reservat är!” säger Marica Lindblad, kommunalråd (MP).

Bussvägar i all ära, men de innebär större fysiska ingrepp än bilvägar och det finns stora risker med sådana anläggningsarbeten i ett skyddat naturområde. Räddningsvägen mellan Kvarnlyckevägen och Ryttarhalsvägen ska förbli en gen förbindelse avsett enbart för utryckningsfordon, och gång- och cykeltrafikanter. Dessutom är detta ett känsligt hydrologiskt område. Det handlar inte bara om att ”bredda vägen lite”, en bussväg kräver ny projektering från grunden.

  • ”Det här är en fråga som de flesta av oss trodde var ”död” sedan länge – så att det är nog fler än Miljöpartiet som skakar på huvudet när Centerpartiets förslag når oss!” summerar Marica Lindblad, kommunalråd (MP).

 

För mer information:

Marica Lindblad                                                  

Kommunalråd (MP)                                              

08-535 301 50

 

Marie Åkesdotter           

Politisk sekreterare (MP)   

08-535 301 51                                                                       

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: