Fortsatt osäkert om Utsäljeskolan!

Lyssna

Miljöpartiet vill behålla Utsäljeskolan och utreda att bygga mindre enheter i närområdet. Det är viktigt med valfrihet, att föräldrar och elever kan välja om barnen ska gå i större eller mindre skolor!

Pressmeddelande 2018-02-07

Idag skulle kommunstyrelsen i Huddinge fatta beslut om det fortsatta arbetet med Utsäljeskolan i Segeltorp. I beslutet låg att kommunstyrelsen skulle acceptera en fördyring av det redan kostsamma projektet med 120 miljoner kronor. Ytterligare nytt i ärendet var att eleverna i Segeltorpsskolan skulle behöva evakueras under byggtiden och hur det skulle göras eller vad det skulle innebära i kostnader fanns inte med i beslutsförslaget.

Inget beslut togs, då den styrande koalitionen biföll återremissyrkandet från Miljöpartiet och Socialdemokraterna gällande att 1) Tydliggöra vad som fördyrar projektet. 2) Klargöra vad kostnaderna för evakueringen av Utsäljeskolan väntas bli. 3) Redogöra för hur behovet av skolplatser ser ut i Mellersta Huddinge och de delar av kommunen som berörs utifrån såväl elevantal som redan beslutade kommunala och enskilda skolor.

Marica Lindblad (MP), kommunalråd i opposition är kritisk till den utdragna hanteringen och har även tidigare uttryckt att rivningen av Utsäljeskolan är ogenomtänkt och oekonomisk.

- Det är ren kapitalförstöring att riva skolan när det investerats miljoner i lokalerna bara de senaste åren. Det här är konsekvenser av dålig planering och framförhållning, och ett förslag som är ytterst svårt att smälta när kommunen befinner sig i en ekonomiskt pressad situation. Det här är ju bara ett i raden av flera investeringsprojekt som under senare tid skenat iväg i kostnader. Det är något allvarligt fel när projekt efter projekt är så felbudgeterat och vi samtidigt inte har tillräckligt med pengar till verksamhet i förskolan och skolan, säger Marica Lindblad.

Miljöpartiet vill behålla Utsäljeskolan och utreda möjligheterna att bygga mindre enheter i närområdet. Det behövs fler skolplatser i Segeltorp, och det är också viktigt med valfrihet, att föräldrar och elever kan välja om barnen ska gå i större eller mindre skolor.

- Nu förväntar vi oss en genomtänkt strategi för utbyggnad av skolor, avslutar Marica Lindblad. Och i det måste det ingå att ta tillvara befintliga skolor på ett bättre sätt, renovera och bygga ut, samt att bygga nya mindre enheter för de mindre barnen. Trots allt är detta också en fråga om barnens trygghet.

För mer information:
Marica Lindblad 
Kommunalråd (MP) 
08-535 301 50

Marie Åkesdotter

Politisk sekreterare (MP)

08-535 301 51