Marica Lindblad i täten för segervissa miljöpartister

Idag fastställdes Miljöpartiets valsedel inför valet till Huddinge kommunfullmäktige i höst. Marica Lindblad, Peter Johansson och Birgitta Ljung utgör en segerviss topptrio som är ivriga att få vara med och förändra Huddinge. Klimat, hållbarhet liksom barn och unga står i fokus.

På Miljöpartiet i Huddinges årsmöte valdes idag nuvarande oppositionsrådet Marica Lindblad som partiets toppnamn inför valet 2014. 2:a på listan är Peter Johansson och 3:a Birgitta Ljung. Alla är inställda på att ta plats i en ny majoritet och ta tag i de utmaningar Huddinge står inför när det gäller klimatomställning, förskola och skola.

- Vi ska sätta full fart på den gröna omställningen. Med en rejäl satsning på cykel, biogas och förnybar energi kan Huddinge vara i framkant i klimatarbetet, säger Marica Lindblad.

En väl utbyggd kollektivtrafik är avgörande för en växande kommun som vill klara framtidens utmaningar.

- Högsta prio är att få Spårväg syd på plats. Vi vill att den går genom Segeltorps centrum, vilket också skapar förutsättningar för fler bostäder där, säger Peter Johanssson, MP:s andranamn på kommunfullmäktigelistan.

Birgitta Ljung kommer arbeta hårt för att lyfta Huddinges förskolor och skolor.

- Miljöpartiet sätter alltid barn och unga främst. Med mer resurser får vi fler lärare och förskollärare och minskar storleken på klasser och barngrupper, säger Birgitta Ljung.

 

Mer information:

Marica Lindblad, oppositionsråd (MP)
0705-80 34 08

 

Här är hela den antagna listan till Kommunfullmäktige:

1. Marica Lindblad

2. Peter Johansson

3. Birgitta Ljung

4. Åke Wickberg

5. Zaire Kanat Yildirim

6. Jan Olof Bodén

7. Marianne Broman

8. Anders Abel

9. Anette Blomstrand

10. Albert Askeljung

11. Barbro Lind

12. Per Öberg

13. Camilla Thörn

14. Olof Olsson

15. Nina de Leon

16. Romeo Bäck

17. Pierre Brill

18. Lars Alaeus

19. Elisabeth Norberg

20. Bengt Gunnar Karlsson

21. Hans Åberg

22. Karin Kressner

23. Tomas Nordström

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: