Miljö och klimat med människan i fokus

Miljöpartiet riktar skarp kritik mot den moderatledda ledningen.

  • Flera verksamheter har uppvisat stora brister. Ekonomiska resurser har gått förlorade på grund av slarv och bristande internkontroll.
  • Den kraftigt underfinansierade förskolan har lett till stor oro bland personal och föräldrar. Nu krävs en rejäl satsning!
  • Flera av Huddinges miljömål kommer inte att nås, t ex badsjöars vattenkvalitet. Här fordras kraftiga åtgärder!

Miljöpartiet gör följande prioriteringar och särskilda satsningar i sitt budgetförslag för 2019.

Ordning och reda i ekonomin

- Miljöpartiet betonar ordning och reda. Nu har stora ekonomiska resurser gått förlorade på grund av slarv, dålig internkontroll och ointresse från den politiska ledningen. Det är totalt oansvarigt! säger Marica Lindblad.

Satsning på barns och ungas tid i förskola, skola och fritid

- Vi ser nu en hårdnande konkurrens om utbildade lärare och förskollärare och det krävs en storsatsning på utbildade lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Förskolans underskott ska avskrivas, säger Birgitta Ljung, kommunalråd (MP).

Satsning på miljö, klimat och våra sjöar

- Sjöarna är en fantastisk resurs. Men vattenkvaliteten i våra badsjöar sjunker, därför är det absolut nödvändigt att satsa rejält på att förbättra vattenkvaliteten, avslutar Marica Lindblad, kommunalråd (MP).

För mer information:

Marica Lindblad                                                       Marie Åkesdotter

Kommunalråd (MP)                                                Politisk sekreterare (MP)

08-535 301 50                                                          08-535 301 51                           

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: