Miljöpartiet välkomnar en ny spårburen tvärförbindelse till Huddinge

Lyssna

Glädjande besked om Spårväg syd!

Miljöpartiet var länge det enda partiet som drev frågan om ny spårväg till Huddinge och Södertörn. Det är idag därför extra glädjande för oss att ta emot beskedet som innebär att Spårväg syd planeras för att ge bättre möjligheter till långsiktigt hållbart resande i den södra delen av länet.

- Spårväg syd är en helt avgörande satsning för fler bostäder och arbetsplatser i Huddinge, och kommer att bli den gröna kollektiva pulsådern, säger Marica Lindblad, kommunalråd för Miljöpartiet i Huddinge.

- Miljöpartiet var droppen som urholkade stenen, och äntligen kommer också vi i Huddinge att få del av ny klimatsmart infrastruktur!

Det är regeringen som idag tillsammans med Stockholms läns landsting, Stockholm stad, Huddinge och nordostkommunerna presenterar en historisk uppgörelse som säkrar utbyggnaden av kollektivtrafik i Stockholmsregionen. Uppgörelsen innebär också ny tunnelbana mellan Älvsjö och Fridhemsplan, att Roslagsbanan förlängs till T-centralen, samt att ny tunnelbanestation vid Hagalund byggs.

- Spårväg syd ger en viss motvikt till de enorma parallella satsningar som samtidigt planeras för biltrafiken. Det är viktigt att projekteringen kommer igång snarast. Det kommer krävas många fler åtgärder för att göra Stockholmsregionen till en klimatneutral storstadsregion. Men idag är vi tacksamma och glada för att regeringen har sett vårt behov av utvecklad kollektivtrafik, avslutar Marica Lindblad.

För mer information:

Marica Lindblad                                                     Marie Åkesdotter

Kommunalråd (MP)                                               Politisk sekreterare (MP)

08-535 301 50                                                        08-535 301 51                            

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: