Moderaterna i Huddinge går händelserna i förväg och agerar självsvåldigt

Moderaterna i Huddinge låter påskina att politiska beslut är fattade, när de inte är det.

16 januari skriver Moderaterna i ett pressmeddelande att kommunen, NCC och Huge fastigheter har kommit överens om bostadsbyggandet intill Sjödalsparken mitt i centrala Huddinge. Överenskommelsen innebär att Huge avhänder sig möjligheten att bygga hyresrätter. I själva verket är beslutet inte fattat och utgången är mycket osäker. I kommunstyrelsen 28 januari var frågan uppe och då blev röstetalet 7-7. Sverigedemokraterna avstod ifrån att rösta och meddelade att det inte var klart hur de tänker agera i fullmäktige 9 februari då frågan ska avgöras.

 - Det här är ett mycket anmärkningsvärt agerande av Moderaterna säger Marica Lindblad, kommunalråd för Miljöpartiet. Moderaterna agerar som om deras sexpartikoalition har egen majoritet och visar dålig respekt för demokratin i Huddinge.

 - Emil Högberg, kommunalråd för Socialdemokraterna är också mycket brydd över Moderaternas utspel. Vi är angelägna om att få till fler hyresrätter i de centrala delarna av Huddinge, men med den här ”så kallade” överenskommelsen innebär det att det i så fall blir svårare.

 - Nujin Alacabek Darwich, kommunalråd för Vänsterpartiet instämmer i kritiken. Moderaternas agerande gynnar varken den politiska dialogen eller byggandet av hyresbostäder, med rimliga hyror i Huddinges centrala delar.

 

Bakgrund:

Ärende 9 och 10, Kommunstyrelsen 28 januari 2015. http://huddinge.se/sv/Kommun-och-politik/moten-kallelser-och-protokoll/Kommunstyrelsen/Kallelser-och-protokoll/2015/kommunstyrelsen-den-28-januari-2015/

 

För mer information:

Marica Lindblad                                       

Kommunalråd (MP)                                 

08-535 301 50                                         

 

Emil Högberg

Kommunalråd (S)

070-556 17 20

 

Nujin Alacabek Darwich

Kommunalråd (V)

08-535 301 41

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: