Pressmeddelande: Klimatet eller motorväg - dags att välja!

Naturvårdsverket har svarat på remiss till trafikverket angående Tvärförbindelse Södertörn ger bilen konkurrensfördel jämfört med mindre miljöbelastande trafikslag.

Om Sverige ska uppnå fastslagna miljö- och klimatmål så går det inte att bygga Tvärförbindelse Södertörn i den föreslagna utformningen, konstaterar Naturvårdsverket i sitt remissvar. Trots satsningar på cykel och kollektivtrafik så kommer projektet att vara till biltrafikens fördel.

- Det har stört mig länge hur oärlig den här debatten har varit säger Anders Lönroth, oppositionsråd för Miljöpartiet. Vi i Miljöpartiet har påpekat om och om igen att det inte går att både påstå att man står upp för klimatmålen och samtidigt driva på för att bygga vägen. De andra partierna måste välja, antingen står man upp för klimatet eller för vägen – allt annat är hyckleri!

Vidare skriver Naturvårdsverket att det inte kommer räcka med effektivare fordon och ökad andel förnyelsebara drivmedel för att nå våra nationella klimatmål för transportsektorn. Biltrafikarbetet behöver också minska.

- En mordern stad behöver planeras utifrån cykel och kollektivtrafiken som huvudtransportmedel. Det är viktigt att infrastruktursatsningar planeras även utifrån kommande generationers behov, avslutar Anders Lönroth.

För mer information

Anders Lönroth
Oppositionsråd
[email protected]
070-198 88 36

Peter Johansson
Politisk sekreterare
[email protected]
070-879 01 44

Länk till Naturvårdsverkets yttrande

- Det har stört mig länge hur oärlig den här debatten har varit. Vi i Miljöpartiet har påpekat om och om igen att det inte går att både påstå att man står upp för klimatmålen och samtidigt driva på för att bygga vägen. De andra partierna måste välja, antingen står man upp för klimatet eller för vägen – allt annat är hyckleri!