Smärtgränsen är nådd - nu krävs ordning och reda i Huddinge!

Lyssna

Miljöpartiet i Huddinge sätter fokus på miljön, klimatet och barnen i sitt budgetförslag.

Klimatomställningen är grunden för att säkra barnens framtid, men Huddinge kommuns miljö- och klimatarbete pekar i fel riktning inom många områden. Särskilt tydligt är det på klimatområdet, där utsläppen ökar istället för att minska.

- Vi kan inte längre blunda och fortsätta köra på med klimatet i den döda vinkeln! Det är att backa in i framtiden, säger Marica Lindblad, kommunalråd (MP). Nu krävs ordning och reda, med konkreta åtgärder och årliga uppföljningar, så att vi kan växla upp och styra mot ett hållbart Huddinge. Arbetet måste göras nu, avslutar Marica Lindblad.  

Miljöpartiets ambition är att ge alla barn i Huddinge en trygg pedagogisk omsorg och fullvärdig utbildning. Här gäller mindre klasser och grupper i förskolor och fritidshem, så att alla barn kan bli sedda. Miljöpartiet gör skillnad och satsar 20 miljoner kronor mer i skolan, 8 miljoner kronor mer i förskolan och 11 miljoner kronor mer i äldreomsorgen jämfört med den moderatledda koalitionen.

- Smärtgränsen är nådd! Ordning och reda i ekonomin innebär hushållning med resurser, att inte köra personalen i botten är en förutsättning. Nu krävs storsatsning på fler lärare, förskollärare och fritidspedagoger, så att lärandet stärks och lärarnas arbetsförhållanden förbättras säger Birgitta Ljung, kommunalråd (MP).

Läs hela budgeten här!

 

För mer information:

Marica Lindblad                                                     Marie Åkesdotter

Kommunalråd (MP)                                               Politisk sekreterare (MP)

08-535 301 50                                                        08-535 301 51                            

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: