Transparens och lägg alla kort på bordet!

Pressmeddelande 20 november 2013 Miljöpartiet de gröna Huddinge

Den uppmärksammade kommunala fastighetshärvan i Huddinge är ytterst allvarlig. Eventuellt kan det bli fråga om rättsligt efterspel. Institutet mot mutor menar att kommunledningen redan borde ha gjort polisanmälan. Istället har man beställt ett antal utredningar och väntar på ytterligare information om läget.

Miljöpartiet ifrågasätter arbetet och anser att kommunstyrelsens ledamöter och övriga partier måste få bättre insyn och har därför lagt en skrivelse till kommunstyrelsen.

- Vi efterfrågar transperens och större delaktighet, säger Marica Lindblad, oppositionsråd för miljöpartiet i Huddinge, och betonar att kommunstyrelsen har en särskild uppsiktsplikt och ett övergripande ansvar.

- Vi vill verkligen försäkra oss om att alla kort läggs på bordet och att rätt åtgärder vidtas. Men den borgerliga kommunledningen tycks vilja hålla oss utanför och måna om att upprätthålla en fin fasad av Huddinge kommun, avslutar Marica Lindblad.

Miljöpartiet är således fortsatt kritiska till att den borgerliga kommunledningen inte låter hela kommunstyrelsen ta aktiv del i det uppföljande arbetet. Ansvaret vilar nu tungt på kommunledningen som låter utreda på eget initiativ och med minimal insyn och delaktighet från oppositionen.

Kontakt

Marica Lindblad

Oppositionsråd Miljöpartiet de Gröna i Huddinge

Tel 08-535 301 50, 070-580 34 08

[email protected]

 

Marie Åkesdotter

Politisk sekreterare Miljöpartiet de Gröna i Huddinge

Tel 08-535 301 50, 070-494 89 00

[email protected]

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: