Tvärförbindelse Södertörn – en trafikplanering med siktet i backspegeln

Tvärförbindelse Södertörn – en trafikplanering med siktet i backspegeln

Oavsett sträckning, frontalkrockar Tvärförbindelse Södertörn med både regionala och nationella klimatmål.
Trafikverket presenterar idag förslaget på sträckning av Tvärförbindelse Södertörn. En helt ny 20 km lång motorväg som ska gå igenom hela Huddinge. Från E4/E20 i väster till Haninge i öster. Trafikverket skriver att vägen planeras i tunnel under Flemingsbergsskogen, för att spara natur- och kulturvärden. Trots detta är budgeten för motorvägen mindre än hälften av vad vägen i tunnel kommer att kosta, enligt Trafikverkets egna utredningar.

Klimataspekterna har överhuvudtaget inte beaktats vid planeringen, vilket Naturvårdsverket kritiserat. Tvärförbindelse Södertörn planeras nu för 90 000 fordon per dygn, jämfört mot dagens 20 000, vilket innebär ytterligare barriärer med stora trafikplatser i kommunens centrala delar.

– Alldeles oavsett sträckning, frontalkrockar Tvärförbindelse Södertörn med både regionala och nationella klimatmål. Detta är oomtvistat, säger Marica Lindblad, kommunalråd för Miljöpartiet i Huddinge. Vi kan inte ha mål om utsläppsminskningar, samtidigt som planeringen av nya motorvägar fortsätter att driva upp ett ökat bilberoende.

– Vi efterlyser nu en modern och hållbar transportinfrastruktur, där klimatmålen är styrande! I Vancouver t.ex. har politikerna satt stopp för nya vägprojekt. Där ska biltrafiken minska med en tredjedel till 2040 och hälften av alla persontransporter göras med gång, cykel eller kollektivtrafik. Detta är grundförutsättningarna när nya transportsystem planeras och finansieras. Samma sak borde gälla här, avslutar Marica Lindblad.

Miljöpartiet förespråkar trafikåtgärder i närtid, breddningar och förbättringar av befintligt vägnät, däribland Glömstavägen och Storängsleden. Kollektivtrafiken och blåljussektorn måste ges företräde, och rejäla satsningar på gång- och cykeltrafik är också nödvändigt.

För mer information:

Marica Lindblad                                                     Marie Åkesdotter

Kommunalråd (MP)                                               Politisk sekreterare (MP)

08-535 301 50                                                        08-535 301 51                            

 

Relaterade nyheter

Södermanland, 6 juli 2022

Linus Lakso om kärnkraft, Sveriges radio P4 Sörmland

Västmanland, 5 juli 2022

Regional valkompass

Södermanland, 5 juli 2022

Vi har inte råd att gå miste om mer personal

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter