Leva klimatsmart

Leva klimatsmart

Det ska vara enkelt för Huddingeborna att leva klimatsmart. Det handlar om att göra det lättare att välja ett klimatsmart resande, närhet till förskolor, skolor, samhällsservice, butiker och återvinning.
Miljöpartiet vill göra det enklare för Huddingeborna att leva klimatsmart. Det handlar om att göra det lättare att välja ett klimatsmart resande, närhet till förskolor, skolor, samhällsservice, butiker och återvinning. Med bättre kollektivtrafik minskar behovet at bil för de som bor kollektivtrafiknära.
Miljöpartiet vill att Huddinges utemiljö ska vara tillgänglig för alla oavsett funktionsförmåga. Vi vill ha cykelvägar skilda från både fotgängare och biltrafik och utveckla fler gångstråk med sittplatser. Gatuparkeringar tar upp stora ytor som i många fall kan användas till cykelbanor och nyttotrafik. Vi vill ha ett sammanhängande nät av cykelvägar genom Huddinge, med stråk som löper längs vår fina natur. Vi vill även skapa fler säkra cykelparkeringar. Men alla kan inte gå och cykla. Det ska finnas tillgång till reserverade p-platser i centrala lägen för de med funktionsvariationer som är beroende av bil.

Nyheter på Leva klimatsmart

Huddinge, 17 december 2018

Skärp klimatambitionerna NU!

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter