Årsmöte för Miljöpartiet de gröna i Hylte

Årsmöte för Miljöpartiet de gröna i Hylte

 

Tid: 18.00 – ca 20 00

Plats: Tmacs lokaler i Hyltebruk, Bokarpsvägen 1, Hyltebruk. Ring 0724 676129 om ni inte hittar. Det ligger uppe vid Hylte lantmän, en bit in på vägen på samma sida som macken ligger.

Handlingarna till årsmötet hittas på medlemswebben: http://hylte.medlem.mp.se/aarsmoete-2019

 

Dagordning årsmöte:

1. Val av ordförande till dagens möte

2. Val av sekreterare för årsmötet

3. Val av två justerare av dagens protokoll

4. Godkännande av dagordningen

5. Fråga om mötet är behörigt kallat

6. Verksamhetsberättelse

7. Resultat- och balansräkning

8. Revisionsberättelse

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10.Val av sammankallande

11. Val av kassör

12. Val av övrig styrelse

13. Val av revisor

14. Val av valberedning

15. Val av kongressombud, delat med Laholm, vår tur i år

16. Val av ombud till distriktstämman

17. Avslutande av mötet

 

Alla välkomna, medlemmar och intresserade!

Endast medlemmar har rösträtt på årsmötet.

 

Varmt välkomna önskar styrelsen!

Jane Skytt, Roland Thörner, Thomas Magnusson och Elisabeth Falkhaven

Relaterade event

Västerbotten, 1 september 2022

Politisk jämställdhetsdebatt

Västerbotten, 24 augusti 2022

En dag på stan i Lycksele

Västerbotten, 1 augusti 2022

Öppet möte med Jakop Dalunde

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs om alla event