Feminismen måste gå ännu längre!

Det pågår en massiv backlash i Europa. Högernationalister monterar ned kvinnors rättigheter. Samma krafter finns i Sverige. De säger att “feminismen har gått för långt”. Men vad de menar är att feminismen ska gå bakåt. Vi kan inte ta våra rättigheter för givna. Och vi måste visa att vi är många som är redo att stå upp för dem.


Aborträtten hotas

Aborträtten och rätten till den egna kroppen kan aldrig tas för given.

De senaste åren har flera länder i Europa varit nära att nästan helt förbjuda abort. I Polen har det blivit verklighet. Också i Sverige finns krafter i de etablerade partierna som vill backa bandet och radera kvinnors rätt till sin egen kropp. Sverige och EU måste vara en stark försvarare av aborträtten och kvinnors rätt till sexuell och reproduktiv hälsa.

Kvinnor tystas

Hat och hot om sexuellt våld minskar kvinnors demokratiska utrymme.

En växande antifeministisk rörelse tystar oliktänkande genom hat och hot. Detta drabbar alla, men kvinnor och hbtqi-personer är särskilt utsatta och får ta emot grövre och sexistiska hot. Det är särskilt allvarligt när journalister, forskare och politiker tystas. Vi ser detta både här i Sverige och runt om i världen.

Friheten inskränks

Nationalisternas hemmafruideal vill backa kvinnors frigörelse flera decennier.

Nationalistiska krafter motarbetar kvinnors självständighet, de menar att kvinnans roll är i hemmet. Kvinnliga aktivister straffas för att de inte följer stereotypa normer och ses som ett hot mot ”kärnfamiljen”. I januari gav Ungerns regering order om att böcker som innehåller skildringar av “beteenden som går emot traditionella könsroller” ska märkas med en varning.

Ge en gåva via swish

Du kan swisha din gåva till 123 453 50 50.

Bli medlem

Bli medlem snabbt & enkelt via sms.