Partiföreningen Miljöpartiet de gröna i Järfälla

Styrelsen:
Agnes Angerud, ordförande
Sara Normark Frisk, vice ordförande
Patric Andersson, kassör
Hadis Ashyar
Lucas Lundgren
Shamsedin Dawody
Katarina Ljung (ersättare)

Valberedningen
Emanuel Alvarez, sammankallande
Amanda Palmstierna
Aurora Echeverría

Loggor