Partiföreningen Miljöpartiet de gröna i Järfälla

Vår medlemssida på engagera (kräver inloggning)

Styrelsen:
Agnes Angerud, ordförande
Sara Normark Frisk, vice ordförande
Patric Andersson, kassör
Katarina Ljung

Valberedningen
Amanda Palmstierna, sammankallande
Aurora Echeverría