Pressmeddelande: Allvarlig omsvängning av bostadspolitiken

Lyssna

På mandatperiodens första kommunstyrelse satte det borgerliga minoritetsstyret med stöd av Sverigedemokraterna stopp för cirka 400 bostäder med olika upplåtelseformer i Jakobsberg. Det är allvarligt och innebär att segregationen och de höga trösklarna in på bostadsmarknaden i Järfälla befästs.

Stockholmsregionen har akut bostadsbrist. Särskilt stor är bristen på bostäder med rimliga hyror. För många grupper såsom unga, äldre och ensamstående föräldrar är det extremt svårt att få tag på ett förstahandsboende som man har råd med. För att minska boendesegregationen finns också behov av att i större utsträckning bygga med blandade upplåtelseformer. 

På kommunstyrelsen i måndags, den 5/11, valde det borgerliga minoritetsstyret tillsammans med Sverigedemokraterna att avslå två markanvisningsavtal med Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB) samt Järfällahus AB. Byggplanerna hade gett cirka 400 bostäder, både allmännyttiga hyresrätter och kooperativa hyresrätter nära Dackevägen i södra Jakobsberg, i nära anslutning till kollektivtrafik. SKB:s etablering hade inneburit en helt ny upplåtelseform för bostäder i Järfälla, ett mellanting mellan traditionell bostadsrätt och hyresrätt. Nu är det högst oklart när och om en sådan etablering alls kommer att ske i Järfälla.

– Det behövs fler boendeformer och vägar in på bostadsmarknaden för Järfällaborna. Kooperativa hyresrätter hade bidragit till ett mer blandat område där människor med olika ekonomi och livssituation kan bo granne med varandra. Det borgerliga styrets beslut befäster segregationen i Järfälla istället för att ta steg mot att avskaffa den, säger Eva Ullberg (S), kommunalråd i opposition för Socialdemokraterna.

Även behovet av hyresrätter är stort, särskilt hyresrätter med låga hyror som kan efterfrågas av unga, äldre, ensamstående och nyanlända. Bristen på hyresrätter är ett hot mot hela Stockholmsregionens utveckling och inte minst för alla Järfällabor som letar efter en bostad.

– Fler hyresrätter med rimliga hyror behövs för att människor i olika livssituation ska kunna hitta en bostad.  Idag tar det ca 10 år att få en bostad i Stockholmsregionen. I Järfälla står ungefär 5 000 i bostadskön. Det är upprörande att den borgerliga alliansen tillsammans med Sverigedemokraterna stoppar konkreta planer på att bygga hyresrätter i Jakobsberg, säger Bo Leinerdal (V), gruppledare och kommunalråd i opposition för Vänsterpartie

Måndagens beslut i kommunstyrelsen får även stora konsekvenser för Järfälla kommuns ekonomi. Totalt innebär de förlorade markintäkter på cirka 60 miljoner kronor för Järfälla kommun. Om den nya politiken är här för att stanna är detta sannolikt bara de första exemplen på minskade markintäkter och på ett företag som lämnar sitt engagemang i Järfälla.

– Den politiska inriktningen förra mandatperioden har varit att bygga blandat och klimatsmart nära kollektivtrafik, intäkterna har använts till viktiga investeringar i kommunen. Nu är risken stor att Järfällaborna får betala för den borgerliga politiken genom lägre investeringar i klimatåtgärder och välfärd i takt med att markintäkterna minskar, säger Amanda Palmstierna (MP), gruppledare och kommunalråd i opposition för Miljöpartiet.

 

Kontaktpersoner

Eva Ullberg

Kommunalråd i opposition (S)

 

Bo Leinerdal

Kommunalråd i opposition (V)

 

Amanda Palmstierna

Kommunalråd i opposition (MP)

Läs hela pressmeddelandet här.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: