Angående det borgerliga minoritetsstyret i Järfälla

Lyssna

Efter gårdagskvällens fullmäktige står det klart att ett borgerligt minoritetsstyre har tagit makten i Järfälla med hjälp av Sverigedemokraterna. Tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är vi nu djupt oroade över vad detta kommer att innebära för Järfällaborna och för kommunens framtid.

Under de senaste fyra åren har Järfälla styrts av en blocköverskridande Samarbetskoalition med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet i valteknisk samverkan med Vänsterpartiet. Det har varit ett på många sätt framgångsrikt styre. Under fyra år har vi samarbetat för att lyfta Järfälla genom satsningar på förnybar energi, mer skyddad natur, fler hyresrätter, mest resurser till skolor med störst behov, en offensiv näringspolitik för att främja tillväxt, ordning och reda i ekonomin och ett aktivt trygghetsarbete i våra utsatta områden.

Efter kvällens kommunfullmäktige står det klart att ett maktskifte skett där en borgerlig minoritetskoalition tar över makten med hjälp av Sverigedemokraterna. Efter upprepade utfästelser att inte ge stöd till den borgerliga Alliansen utan att få inflytande valde Sverigedemokraterna att släppa fram det borgerliga styret. Vi likaväl som Järfällaborna svävar i ovisshet om vilken politik de fått i utbyte för att släppa fram det nya styret. Däremot står det klart att det nya styret är ett svek från Centerpartiet och Liberalerna. Dessa partier lovade sina väljare att aldrig göra sig beroende av Sverigedemokraterna.

De borgerliga partierna har inte majoritet i vare sig kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller i kommunens nämnder. I alla dessa beslutsfattande organ kommer de därför fortsatt att vara beroende av Sverigedemokraterna för att driva igenom sin politik. En partikonstellation som gör anspråk på att vara ett styre behöver ta ansvar för att kunna driva igenom den politik konstellationen står för. Något annat är oansvarigt och inte värdigt Järfällabornas förtroende.

Med den borgerliga minoritetskoalitionen kan vi förvänta oss en ökad politisk passivitet, uteblivna satsningar och minskade ambitioner. Under valrörelsen har de borgerliga partierna lovat att bygga färre hyresrätter, avskaffa arbetsmarknadssatsningar som sommarjobbsgarantin för unga, riva lägenhetshus på Tallbohov, sälja ut allmännyttiga hyresrätter och sänka investeringar i infrastruktur och ambitionerna för klimatomställningen. Sammantaget får vi en politik som leder till lägre skatteintäkter, lägre klimatambitioner och ett Järfälla som inte längre går före för att skapa möjligheter för alla att nå framgång. Istället får Järfällaborna betala priset i form av nedskärningar i skola och äldreomsorg. Det blir mer till de som redan har mest och mindre till de som har störst behov.

Hur det nya styret ska få ihop sin politik är för oss en gåta. Vi går nu i opposition, men om samarbetet krackelerar under mandatperioden är vi beredda att ta initiativ till nya förhandlingar för ett stabilt blocköverskridande styre. Vi är öppna för att styra med alla partier i Järfälla förutom Sverigedemokraterna och utesluter i nuläget även Moderaterna, där den politiska oenigheten är allt för stor.

Vi kommer fortsätta driva vår politik för ett Järfälla där alla kan känna trygghet och framtidstro och lita på att välfärden finns där när den behövs. Vi kommer kämpa för ett Järfälla som tar klimatutmaningarna på allvar, en fortsatt tillväxtpolitik och expansion med fler hyresrätter, skydd av fler grönområden och bättre skolor och äldreomsorg.

 

Amanda Palmstierna
Gruppledare för Miljöpartiet

 

Claes Thunblad
Gruppledare för Socialdemokraterna

 

Bo Leinerdal
Gruppledare för Vänsterpartiet

 

Läs hela pressmeddelandet här. 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: