Budget för 2019

Lyssna

Nu presenterar vi i Miljöpartiet, tillsammans med Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, vår gemensamma budget för 2019. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet presenterar idag sitt budgetförslag för 2019. Fokus är satsningar på skolan, klimatet och att Järfälla kommun ska bli en mer attraktiv arbetsgivare. Tack vare ett fortsatt ambitiöst bostadsbyggande och tuffa prioriteringar innehåller budgeten bland annat en historisk satsning på 93 miljoner kronor till skolan – avsevärt mer än det moderatledda styret.

Oppositionssamarbetets kommunalråd. Från vänster: Jiang Millington (Mp), Eva Ullberg (S) och Bo Leinerdal (V)

Den största satsningen i den rödgröna budgeten ligger på skolans område. Totalt ökas ramen för Barn- och ungdomsnämnden med 93 miljoner kronor – 14 miljoner mer (ca 20 procent) än den styrande minoritetens budgetförslag. Förutom pengar för fler barn och elever höjs barn- och elevpengen med historiskt höga 3,4 procent från förskolan till årskurs 9. Dessutom görs flera riktade satsningar bland annat på elevhälsan, språkscreening för nyanlända elever samt på att få bort giftfria material från Järfällas förskolor.

– Alla barn ska kunna nå sin fulla potential i Järfällas skolor. Då duger det inte att lägga en nedskärningsbudget som den moderatledda minoriteten gör. I vår budget gör vi en storsatsning på barn och- elevpengen så att skolor och förskolor kan anställa fler pedagoger. Dessutom stärker vi elevhälsan och inför ett pilotprojekt med lärarassistenter för att förbättra lärarnas arbetssituation, säger Eva Ullberg (S), kommunalråd i opposition.

Klimatet har en framskjuten position i budgeten. Det handlar bland annat om satsningar på återbruk, klimatsmart upphandling, klimatsmart mat och miljövänligt byggande. Investeringar görs för att minska utsläppen från transporter. En klimatfärdplan ska tas fram som uppföljning
till den kommunala koldioxidbudget som Järfälla år 2017 var först i världen med att ta fram.

– Klimatet är vår tids ödesfråga och tiden att agera är nu. Därför är det beklämmande att det moderatledda styret knappt har några satsningar på klimatområdet alls i sin budget. I vår budget gör vi satsningar för att Järfälla ska gå före i klimatarbetet – inte efter, säger Jiang Millington (MP), kommunalråd i opposition.

Det tredje fokusområdet är Järfälla kommun som arbetesgivare. Kompetensfonden för anställda återinförs efter att ha slopats i ett av styrets första beslut. Dessutom görs satsningar på att införa rätt till heltid inom äldreomsorgen samt ett pilotprojekt med 6 timmars arbetsdag.

– Personalen är välfärdens viktigaste resurs, och kompetensförsörjning dess största utmaning. Genom att satsa på bättre arbetsvillkor och kompetensutveckling vill vi se till att kommunen kan rekrytera fler och behålla skickliga medearbetare. Så höjer vi kvaliteten i skola, omsorg och andra kommunala verksamheter. Samtidigt minskar vi de orättvisa skillnaderna i arbetsvillkor mellan kvinno- och mansdominerade yrken, säger Bo Leinerdal (V), kommunalråd i opposition.

 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiets budget i korthet:

 • Fortsatt ambitiöst bostadsbyggande i kollektivtrafiknära lägen, främst Barkarbystaden.
 • Samarbetskoalitionens satsningar på välfärdsjobb, sommarjobbasgaranti, SL-kort till unga
 • med mera ligger kvar.
 • Resultat på 40,25 miljoner kronor.

 

Klimat

 • Klimatkliv för Järfälla (1,5 miljoner)
 • Miljövänlig bilpool och förmånscyklar (1,5 miljoner)
 • Innovationsvänlig klimatsmart upphandling (0,7 miljoner)
 • Järfälla fortsätter att vara en Fairtrade City (0,3 miljoner, styret föreslår att lämna)
 • En klimatfärdplan för Järfälla ska tas fram
 • Investeringar i gång och cykelinfrastrukturen

 

Skola

 • 93 miljoner mer än i budget 2018, jämfört med styret som satsar 78,9.
 • Skolpengen höjs med 3,4 % (38,25 miljoner kr)
 • Satsning på Elevhälsan (2 miljoner)
 • Satsning på giftfri förskola (1,5 miljoner)
 • Behåller satsningar på nyanlända elever (2,5 miljoner), skolvalssystem (0,5 miljoner) och estetisk inriktning på Tallbohovsskolan (0,9 miljoner) som slopas i styrets budget.
 • Pilotprojekt med lärarassistenter i tre skolor under ett år.
 • Investeringar i att bygga om förskolor för mindre barngrupper (30 miljoner)

 

Attraktiv arbetsgivare

 • Kompetensfond för Järfällas anställda (5 miljoner)
 • Rätt till heltid i äldreomsorgen (2 miljoner)
 • Pilotprojekt med arbetstidsförkortning i äldreomsorgen (1,5 miljoner)
 • Avgiftsria arbetskläder införs för fritidshemspersonalen.

 

Övrigt

 • Satsningar på trygghet med fler kommunala ordningsvakter samt medborgarkontor
 • Ett nytt kultur- och medborgarhus i Jakobsberg ska byggas.
 • Ingen höjning av maxtaxan för äldreomsorgen.
 • Satsningar mot hedersrelaterat väld och på kvinnojouren.

 

Läs budgeten i sin helhet genom att klicka här.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: