Kommunfullmäktige sammanträdde den 14 mars

Lyssna

Bland annat behandlades program för Barkarbystaden med tätare bebyggelse nära tunnelbanestationen, avtal för Mälarbanan avseende Veddestabron, naturreservat för Ängsjö och mottagande av nyanlända.