Mp, S och V fick igenom sitt förslag - nu ska arvodena för Järfällas politiker sänkas!

Lyssna

Måndagens möte med kommunstyrelsen blev ovanligt dramatiskt. En av punkterna på dagordningen var fastställande av arvoden för förtroendevalda politiker. Ärendet har återremitterats ett antal gånger under senvåren och hösten 2018 och detta var första gången kommunstyrelsen hade möjlighet att avgöra frågan.

Frågan om arvoden har varit het efter valet, både i Järfälla och i andra kommuner. Med stöd av Sverigedemokraterna fick det borgerliga minoritetsstyret i Järfälla igenom inrättandet av en ny nämnd och ett nytt utskott under kommunstyrelsen. Det samlade oppositionssamarbetet bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet motsatte sig dessa utökningar av antalet politiker i kommunen.

- Vi var emot en ny äldrenämnd och innovationsutskottet eftersom det tar medel från kommunens viktiga kärnverksamhet utan att gynna arbetet med dessa frågor. Det är pengar som vi mycket hellre vill lägga på att stärka omsorgen, säger Eva Ullberg, gruppledare och kommunalråd i opposition för Socialdemokraterna.

I den gemensamma oppositionsbudgeten från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet lade partierna in en generell besparing på politikerarvoden på 500 000 kr. Det följdes sedan upp med ett förslag som diskuterades på kommunstyrelsens möte den 28 januari. Förslaget gick ut på att återremittera arvodesfrågan till arvodeskommittén med uppdraget att ta fram ett förslag som minskade arvodesnivåerna för kommunalråd samt för de som innehar ordförandeposter i kommunens nämnder. Övriga förtroendevalda, exempelvis sammanträdesarvodet för de som innehar en plats i kommunfullmäktige, föreslås inte sänkas.

- De riktiga hjältarna inom den kommunala politiken är ju fritidspolitikerna. De engagerar sig på sin fritid och lägger ner mycket tid på sitt uppdrag. För oss var det därför viktigt att deras sammanträdesarvoden inte skulle minskas från de redan låga nivåerna de ligger på idag, säger Jiang Millington, gruppledare och kommunalråd för Miljöpartiet de gröna.

Det borgerliga minoritetsstyret var mycket kritiska till förslaget om sänkta arvoden. Deras argumentation gick ut på att det inte var möjligt att sänka arvodena eftersom kommunens budget redan är antagen.

- Det är ett väldigt märkligt argument. Arvodena ska fastställas av kommunfullmäktige och det har inte gjorts än. Det är alltså en öppen fråga och då valde vi att lägga ett eget förslag. Det är vår uppgift som opposition, säger Bo Leinerdal, gruppledare oh kommunalråd för Vänsterpartiet.

Nu går arvodesfrågan tillbaka till arvodeskommittén som får i uppgift att ta fram ett nytt förslag som sänker kommunalrådens arvode med sammanlagt 250 000 kr och nämndordförandenas med lika mycket. Arvodesnivåerna fastställs sedan slutgiltigt av kommunfullmäktige.

 

Eva Ullberg
Gruppledare för Socialdemokraterna

Jiang Millington
Gruppledare för Miljöpartiet de gröna

Bo Leinerdal
Gruppledare för Vänsterpartiet

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: