Nej till förtätning i Viksjö

Att gå vidare med förtätning i bilberoende lägen samtidigt som man stoppar bostadsbygge nära kollektivtrafiken är en usel prioritering av högerstyret. Därför har Miljöpartiet de gröna röstat för att avslå projektet sen det först föreslogs i oktober.

Mitt under rådande bostadskris har Järfällas högerstyre valt att sänka ambitionsnivån i byggtakten och därmed avsiktligt avstå från att ta ansvar för järfällabors bostadsförsörjning. Lägger man till det den rådande klimatkrisen är det en märklig prioritering att väcka planuppdrag för nya bilberoende hushåll långt ifrån kollektivtrafiken.

Järfälla har unika förutsättningar med de kommande kollektivtrafikinvesteringarna att med smart stadsplanering skapa förutsättningar för att vi når våra klimatmål. Det här uppdraget underminerar den utvecklingen.

Investeringen kommunen gjorde 2011 i det här stråket var inte förgäves. Under tiden får järfällabor en betydligt trevligare boendemiljö längst med sträckan. Och framöver kommer det en tid då det kan vara läge att planera byggnation i det här området. Det är en tid då vi har med oss Region Stockholm på att förstärka kollektivtrafiken, en tid då Sveriges
fordonsflotta nått nollutsläpp.

Där är vi inte idag. Att i det här läget prioritera planering av gles, bilberoende bebyggelse långt från kollektivtrafik är inte att ta ansvar, varken för bostadsbristen eller för klimatkrisen.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: