Nytt blocköverskridande styre i Järfälla

Under måndagen presenterades en ny koalition som tar över styret i Järfälla. Koalitionen leds av Socialdemokraterna tillsammans med Centerpartiet och Miljöpartiet. Koalitionsplattformen "Ett växande grönt Järfälla" blir med sina 132 punkter grunden i kommunens nya styre.

Claes Thunblad (S) blir kommunstyrelsens ordförande i Järfälla. Claes har varit oppositionsråd i två år och är tjänstledig från Stockholms stad där han verkat som chef vid trafikkontoret.

– Järfälla kan bli så mycket bättre. Vi måste satsa på välfärden, ge våra barn en skola som ser varje barn och en äldreomsorg som verkligen har tid för de äldre. För att nå dit måste vi växa och bli fler järfällabor, det kräver modet att våga investera. Därför ska vi under mandatperioden nå målet om 1000 påbörjade bostäder per år, sägerClaes Thunblad (S), blivande kommunstyrelseordförande i Järfälla.

Miljöpartiet blir koalitionens näst största parti och tar platsen som vice ordförande i Kommunstyrelsen. 
- Nu ska vi ta ansvar för att påbörja omställningen av Järfälla till en klimatneutral kommun och skapa förutsättningar för en giftfri vardag för kommunens invånare, säger Mikael Jämtsved gruppledare för Miljöpartiet i Järfälla.

Centerpartiet som gick fram i valet lämnar den tidigare alliansen samt ökar sitt inflytande över politiken med fler poster.

– Järfälla står inför stora förändringar och utmaningar kopplade främst till den stora planerade expansionen. Vi vill säkerställa att hållbarhetstanken genomsyrar alla våra politiska beslut, säger Aphram Melki gruppledare för Centerpartiet i Järfälla.

Den 20:e oktober utses den nya kommunstyrelsen. Koalitionen utgörs av 29 ledamöter i kommunfullmäktige, utöver det formella samarbetet kommer de tre partierna ingå en valteknisk samverkan med Vänsterpartiet. Partierna kommer så långt det går söka breda uppgörelser för ett starkt stöd i kommunfullmäktige. Den gemensamma ambitionen är ett långsiktigt styre över flera mandatperioder.

Utdrag ur koalitionsplattformen:

  • Minska klasstorlekarna i de yngre årskurserna.
  • Minska barngrupperna i förskolan.
  • Utred en giftfri skola samt ta fram en handlingsplan för detta.
  • Bilda ett näringslivsbolag tillsammans med Järfällaföretagen
  • Skapa 350 nya välfärdsjobb.
  • Öka antalet platser på äldreboenden.
  • Målet är 1000 påbörjade bostäder per år.
  • Kostnaderna för inhyrda konsulter ska minska kraftigt.

Presskontakt:

Fredrik Ståhl, politisk sekreterare (S)
070 002 33 92, [email protected]

Mikael Jämtsved, (MP) 
073 626 72 19, [email protected]

Aphram Melki, (C)
070 002 34 16, [email protected]

Ladda ner hela koalitionsplattformen här

Ladda ner pressbild här

 

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: