Skydda Ängsjö och Hästa för människor och miljö

Miljöpartiet de gröna föreslår att Ängsjö naturreservat inrättas, samt att Hästa klack skyddas som den värdefulla spridningskorridoren som den är.

– Människor mår bra av att vistas i naturen. Det många av oss har känt sedan länge är bekräftat av forskning. Samtidigt minskar den biologiska mångfalden drastiskt, såväl globalt som i Sverige och i Järfälla, säger vår gruppledare Amanda Palmstierna.

Järfälla växer kraftigt. Det är ju bara rimligt–såväl bostadskrisen som klimatkrisen kräver inget mindre av oss än nya bostäder intill kollektivtrafik. Då är det bara ännu viktigare att vi samtidigt trappar upp vårt arbete med att identifiera och skydda de naturområden som både vår och planetens hälsa kräver att vi bevarar.

Med de gröna i styret förra perioden tog kommunen fram en utredning om att göra Ängsjö friluftsområde till naturreservat. Olika scenarion togs fram av förvaltningen på hur en sådan skulle kunna se ut. Nu är det dags att komma till skott. I en motion till kommunfullmäktige nu på måndag föreslår vi att Ängsjö naturreservat äntligen inrättas.

– Artkrisen är global men även lokalt måste vi dra vårt strå till stacken och skydda våra ekologiska spridningskorridorer, säger Amanda Palmstierna.

Förra mandatperioden bildades Igelbäckens naturreservat. Dikt an naturreservatet ligger Hästa klack, ett litet naturområde med högt naturvärde. Hästa klack är dessutom en del av den regionala Järvakilen, ett ekologisk spridningssamband som går från Stockholm och ut mot Sigtuna.

Just i detta område är det en ”getingmidja” för det ekologiska spridningssambandet. Naturskyddsföreningen i Järfälla och Stockholms län anser att Hästa klack borde ha ingått i naturreservatet. Miljöpartiet föreslår därför också som en del av den här motionen att Hästa klack ges ett långsiktigt skydd, till exempel i form av ett biotopskydd. Det här förslaget lades som en motion till kommunfullmäktige i måndags. (Läs motionen här)

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: