Vi bygger en hållbar stad för alla åldrar

Lyssna

Barkarbystadens tredje etapp är planerad för människor i alla ådrar. Det inkluderar rymliga och lekvänliga förskolegårdar, parker och lekplatser för barn. M, L och KD verkar vara mer intresserade av att göra utspel i media än att faktiskt bygga en attraktiv stad för alla.

Samarbetskoalitionen (S, C, MP) är överens om att Barkarbystaden ska byggas med höga ambitioner för hållbarhet, livskvalitet och trygghet. Det gäller inte minst förskolorna där Järfälla kommun under mandatperioden tagit fram ambitiösa och tydliga kvalitetskrav i form av en konceptförskola samt en lekvärdesfaktor för utemiljöerna.

Båda dessa har uppmärksammats av och inspirerat andra växande kommuner att sätta igång liknande arbeten, och implementeras nu i Barkarbystadens tredje etapp. I fem av sju kvarter där förskolor möjliggörs i planen kommer friytan att kunna bli minst 3 000 kvadratmeter. Detta är helt i enlighet med Boverkets rekommendationer. I de återstående två säkerställs ordentligt med friyta per barn genom att det blir verksamheter med färre avdelningar.

– Vi har gjort ett gediget arbete för att säkerställa rymliga och lekvänliga gårdar samtidigt som förskolor läggs nära parker och grönområden. Barkarbystadens tredje etapp kommer att bli en barnvänlig blandstad med nära till det gröna, säger Mikael Jämtsved (MP), kommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen.

Kvalitetsprogram för Barkarbystaden III

Utformningen av Barkarbystaden är baserad på en gedigen checklista för kvalité och hållbarhet. Barnens perspektiv är centralt och programmet har stämts av och förankrats med såväl byggherrar som andra intressenter. Moderaterna har valt att inte delta i behandlingen av kvalitetsprogrammet.

– En hållbar stad med människan i centrum byggs med kvalitet. Därför har vi tagit fram ett omfattande kvalitetsprogram tillsammans med detaljplanen. Valet att inte delta i den processen säger mycket om Moderaternas faktiska ambitioner i kvalitetsarbetet, säger Aphram Melki (C), kommunalråd och ordförande i Miljö- och bygglovsnämnden.

M behöver ge svar om tunnelbanan

Den sista tiden har Moderaterna i Järfälla intagit en allt mer byggfientlig inställning i Barkarbystaden. Samtidigt säger de sig stå bakom tunnelbaneavtalet där Järfälla ska bygga 825 bostäder per år till 2030 mot att tunnelbanan förlängs till Barkarby genom Barkarbystaden.    

– Cecilia Löfgreen måste sluta ducka och ge svar till Järfällaborna – vill hon bryta tunnelbaneavtalet och riskera Järfällas jobb och utveckling? Om inte är hon svaret skyldig hur hon ska öka byggtakten kommande år när hon nu vill stoppa byggandet. Tillsvidare kan jag konstatera att med Moderaterna blir det varken tunnelbana eller förskolegårdar i Järfälla, säger Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordförande  
 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: