Integration och etablering

Miljöpartiet de gröna i Järfälla vill:

 • Bryta segregationen genom att jobba för att alla kommunens delar ska präglas av blandade upplåtelseformer, så att folk från olika socioekonomiska bakgrunder kan mötas.
 • Stärka kommunens insatser för nyanlända med boende, arbete, praktik, samhällsorientering och utbildning mm i samverkan med näringsliv och civilsamhälle.
 • Planera boende enligt SUNT-konceptet, studenter, unga, nyanlända tillsammans.
 • Stärka och utveckla insatser riktade till nyanlända med eget boende.
 • Att ensamkommande ska få bo kvar under hela sin asylprocess.
 • Fortsätta att underlätta för nyanlända kvinnor att starta upp verksamheter.
 • Ge asylsökande ungdomar möjlighet att sommarjobba/praktisera.
 • Erbjuda utbildande och arbetsintegrerande insatser riktade till EU-medborgare som lever i utsatthet i samverkan med Stadsmissionen eller liknande organisationer.
 • Arbeta långsiktigt för att motverka segregation utifrån forskning och beprövad erfarenhet med tidiga och förebyggande insatser.
 • Erbjuda barn utan personnummer utbildning på samma villkor som elever med svenskt personnummer.
 • Ge alla barn fortsatt möjlighet att utveckla både sitt modersmål och det svenska språket.

Nyheter på Arbetsmarknad och integration

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter