Värna natur och giftfri vardag

Naturen är viktig för vår hälsa och vårt välbefinnande. När vi vistas i naturen sjunker stressnivåerna i kroppen. Vi vill fortsätta att skydda värdefull natur så att nuvarande och framtida Järfällabor ska kunna njuta av den. Vi vill också satsa på skolskogar och parker. Kemikalier finns i allt fler produkter i vår vardag. Skadliga ämnen påverkar människa och miljö och särskilt barn. Vi vill arbeta för en giftfri vardag genom att fasa ut farliga ämnen med fokus på miljöer där barn vistas, samt rena våra vattendrag.

Miljöpartiet vill

  • Skydda områden med höga naturvärden, till exempel Hästa klack och Ängsjö. Se till att Mälarens vatten hålls rent och rena Bällstaån och Igelbäcken
  • Värna och utveckla en stor stadspark och skapa minst en så kallad finpark i varje kommundel
  • Förbättra tillgängligheten till naturområden och stärka naturguidning
  • Öronmärka pengar för att uppnå en giftfri förskola och skola. Minimera användningen och spridningen av mikroplaster

Fördjupning i ämnet Miljö och natur

Läs mer om våra förslag i vårt handlingsprogram!

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: