Våra politiker

Lyssna

Senast uppdaterad: 2018-01-09

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Jiang Millington, gruppledare och kommunalråd

Amanda Palmstierna

Mikael Jämtsved

 

Patric Andersson, ersättare

 

KOMMUNSTYRELSEN

Jiang Millingon

Amanda Palmstierna, ersättare

 

TEKNISKA NÄMNDEN

Emanuel Alvarez, 2:e vice ordförande

 

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

Jiang Millington

 

KOMPETENSNÄMNDEN

Evy Kornberg

 

KULTUR-, DEMOKRATI- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Jonatan Sjö Jerling

 

SOCIALNÄMNDEN

Salih Sabah

 

ÄLDRENÄMNDEN

Ann-Sofi Rohdin, ersättare

 

KOMMUNENS REVISION

Agnita Wärn

 

JÄRFÄLLAHUS AB samt ÅLSTAVÄGEN 18 AB

Johara Khattab, ersättare

 

SOPSUG, NORRA KALLHÄLL

Jiang Millington, ombud på årsmötet

 

KOMMUNALFÖRBUNDET NORRSVATTENS STYRELSE

Emanuel Alvarez, ersättare

 

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET

Jiang Millington

 

VALNÄMND

Patric Andersson

ARVODESKOMMITEN

Göran Svennberg

 

ATTUNDA TINGSRÄTT

Göran Svennberg, nämndeman

 

MÄLARDALSRÅDET

Jiang Millington, ersättare

 

STORSTHLM

Jiang Millington

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: