Valmanifest för ett grönare Jokkmokk 2022-2025

Valmanifest för ett grönare Jokkmokk 2022-2025

Miljöpartiet de Gröna i Jokkmokks kommun vill skapa ett hållbart samhälle med hög livskvalitet, där vi tar ansvar för kommande generationers rätt till rent vatten och intakta kulturlandskap. Där alla barn får en ärlig chans i skolan och där våra äldre erbjuds en trygg tillvaro. I Jokkmokk växer långsiktigt hållbara näringar som skapar arbetstillfällen.

Vår naturlig vision för Jokkmokks kommun

NATUR OCH MILJÖ
Vi vill:

 • att Jokkmokks kommun fortsatt ska vara en gruvfri kommun.
 • att fiskarnas vandringsvägar för reproduktion säkras i våra älvar och vattendrag.
 • använda skogen på ett sätt som värnar biologisk mångfald och tar hänsyn till besöksnäringens och renskötselns behov.
 • att återvinning ska vara lättillgänglig oavsett var man bor och ske i välordnade återvinningsstationer.
 • verka för en ekonomisk återbäring till kommunen av de vinster vattenkraften genererar.
  bevara tätortsnära ströv- och skogsområden och inrätta fler kommunala naturreservat.
 • öka andelen närproducerad och ekologisk mat i kommunens verksamheter.
 • öka elproduktion med solceller på kommunens fastigheter.
 • öka antalet laddstolpar för elbilar i kommunen.

BARN OCH UNGA
Vi vill:

 • att skolan ska vara en trygg och välkomnande plats där mobbning aktivt motarbetas.
 • att miljöer där barn vistas dagligen ska vara giftfria.
 • satsa på förebyggande arbete mot alkohol och droger där drogfria mötesplatser är en självklar del.
 • att våra barn och unga ska ha avgiftsfri kulturskola.
 • aktivt stödja föreningslivet i hela kommunen.

ÄLDRE
Vi vill:

 • investera i trygga gemensamma boenden med frikostiga ytor för umgänge och med möjlighet till aktiviteter utifrån de äldres önskemål.
 • att våra äldre ska ha goda möjligheter till utevistelse och till att ta del av kultur.
 • stärka den sameprofilerade äldreomsorgen.
 • se över möjligheten till trygghetsboenden och hitta modeller för en värdig omsorg i livets slutskede.

ARBETE OCH FÖRETAGANDE
Vi vill:

 • att staten tar ansvar och omlokaliserar arbetstillfällen till Jokkmokk, Porjus och Vuollerim.
 • att små och medelstora företag gynnas för ett mångsidigt näringsliv.
 • att Jokkmokks kommun ska stödja lokala entreprenörer och ideella föreningar som vill sköta olika slags service i kommunen.
 • uppmuntra till kulturella träffpunkter där kommunens kulturarbetare och kreativa företag kan hitta nya samarbetsformer som stärker kommunens näringsliv.
 • att tillgången till bostäder säkras.
 • att livsmedelsföretag med lokala råvaror uppmuntras.

KOMMUNIKATIONER
Vi vill:

 • införa särskild tågbil (behovsstyrd kollektivtrafik) som anpassas efter tåganslutningar.
 • ha säkra cykel- och gångvägar. ha trafiksäkra miljöer för fotgängare med tydligt utmärkta och belysta övergångsställen och säkra hållplatser för skolskjutsarna.
 • upprätta en plan för en säker trafikmiljö på Åsgatan i centrala Jokkmokk.

Relaterade nyheter

Örebro län, 18 juli 2024

Replik: Varför väljer regeringen bort förskolan?

Örebro län, 15 juli 2024

NA: Partierna splittrade om tjetjenska flyktingar

Skåne, 27 juni 2024

Debattartikel: Sänk Skånetrafikens biljettpriser

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter