Kommunikation

Kommunikation

Vi vill att det ska vara enkelt att åka kollektivtrafik. Miljöer där människor rör sig mycket ska det vara trygga och trafiksäkra.

Vi vill:

  • införa särskild tågbil (behovsstyrd kollektivtrafik) som anpassas efter tåganslutningar.

  • ha säkra cykel- och gångvägar.

  • ha trafiksäkra miljöer för fotgängare med tydligt utmärkta och belysta övergångsställen och säkra hållplatser för skolskjutsarna.

  • upprätta en plan för en säker trafikmiljö på Åsgatan.

Nyheter på Kommunikation

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter