100 miljarder per år för en trygg klimatomställning

Idag höll Miljöpartiet en pressträff där språkrör Märta Stenevi och Per Bolund presenterade budgetnyheter för en rättvis klimatomställning – 100 miljarder per år i tio år. Klimatanpassning, hållbara transporter och skydd av värdefull natur lyftes fram som särskilt prioriterade investeringsområden. Den gröna omställningen är vår tids stora samhällsomvandling och rätt utförd skapar vi ett bättre samhälle med tusentals nya jobb, en robust välfärd och skyddsnät som fungerar. MP vet att det går med vilja, handlingskraft och mod. 

Förra veckan presenterade regeringen sin budget som var ett enda stort svek mot klimatet, välfärden och framtiden. Regeringen ökar utsläppen, lämnar hushållen i sticket och skär ned i välfärden. Miljöpartiet väljer en annan väg och presenterar en handlingsplan som minskar utsläppen samt ökar förutsättningarna för både industri och vanliga människor att ställa om.

– Miljöpartiet vill investera 100 miljarder per år i tio år i en verkligt rättvis omställning. Det är mycket pengar – men att förbli passiv kostar långt mycket mer i pengar, människoliv, förstörd natur och sämre förutsättningar för välfärden, säger språkrör Per Bolund.

Investera oss ur klimatkrisen

Vi måste investera oss ur klimatkrisen genom satsningar som sänker utsläppen, skapar gröna jobb, lockar investeringar till Sverige och skapar förutsättningar för framtida välstånd i hela landet. Att leda den gröna omställningen och investera i såväl infrastruktur som teknik kommer generera konkurrensfördelar för svenska företag. Det gynnar framtida generationer via en stark industri med fler gröna jobb samtidigt som det minskar koldioxidutsläppen.

– Den gröna omställningen är vår tids stora samhällsomvandling med potential att skapa ett Sverige som håller ihop och möter krisen tillsammans. Ett land som inte bara ställer om – utan som faktiskt bygger ett bättre samhälle med tusentals nya jobb, en robust välfärd och med skyddsnät som fungerar, säger språkrör Märta Stenevi.

Här ser Miljöpartiet tre särskild prioriterade investeringsområden – klimatanpassning, hållbara transporter och skydd av värdefull natur.

Klimatanpassning

I en akut klimatkris behöver man göra tre saker: sänka utsläppen snabbt och kraftfullt, skydda naturen så att den kan skydda oss och storsatsa på att klimatanpassa samhället för att så långt möjligt skydda medborgare och egendom. När regeringen skär ned på pengarna till klimatanpassning och bedriver en ekonomisk politik som tvingar fram nedskärningar hamnar notan hos medborgarna och kommunerna när extremvädren slår till. Priset betalas av villaägarna som får sina källare översvämmade, företagarna som tvingas stänga sina verksamheter och lantbrukarna som får se sina intäkter gå förlorade. I helgen har vi också sett ett jordskred utanför Stenungssund med förödande konsekvenser.  Det är välkänt att risken för skred och ras ökar när klimatrelaterade extremregn blir fler och vanligare.

Därför lägger Miljöpartiet 3,7 miljarder på klimatanpassning. Det handlar om pengar till kommuner för att skydda sina medborgare mot extremväder, att införa ett Klimatanpassningskliv som ska finansiera viktiga klimatanpassningsåtgärder och att se till att våra myndigheter får förutsättningar att göra det viktiga analys- och samordningsarbete som regeringen nu skär ned på.

Två miljarder ska läggas till löpande klimatanpassningsarbete som att höja kajkanter, anlägga dammar för extremregn, med mera. Nytt i årets budget är att en miljard till större projekt, som att bygga slussportar vid Göta älvs mynning för att rädda Göteborg från stigande havsnivå eller att skredsäkra hela E6 och stambanan för järnvägen. Det är projekt som kommunerna inte har någon möjlighet att klara själva, staten måste ta ansvar och planeringen måste börja nu.

Vi har ett val – klimatanpassa samhället i förväg eller, som nu, betala för skadorna i efterhand. Då blir kostnaden väldigt mycket större.

Hållbara transporter

Transportsektorn står för en stor del av Sveriges inhemska utsläpp och är helt avgörande för att den gröna omställningen ska lyckas. För det krävs investeringar i såväl järnvägen som reformer för att fler ska ges möjlighet att transportera sig billigt, enkelt och klimatsmart.

För att undvika de senaste årens tågkaos måste våra järnvägar rustas upp och nya stambanor byggas. Vi vill även göra det enklare och billigare att resa kollektivt och därför satsar vi på ett Sverigekort där det för vuxna ska kosta 499 kronor att resa runt i hela landet med kollektivtrafik.

Även med en utbyggd och upprustad järnväg kommer bilen att spela en viktig roll och därför är det helt avgörande att elektrifieringen går snabbare och görs tillgänglig för fler.

Tyvärr väljer regeringen att fördjupa vårt fossilberoende genom att ta bort elbilsbonusen och slopa reduktionspliken, vilket ledde till att elbilsförsäljningen kraschade och gav OPEC-kartellen ett stort inflytande över många svenskars privatekonomi.

Vi vill återinföra en mer rättvis klimatbonus och inrätta en leasingbonus för låginkomsttagare. Det skulle kunna innebära en leasingkostnad för en elbil på 1500 kronor i månaden. Det motsvarar det Emanuel Macron nu genomför i Frankrike. Det skulle göra stor skillnad för många människors vardag och ekonomi.

För detta avsätter vi 34,5 miljarder.

Natur och miljö

Klimat- och naturkrisen hör ihop. Vi kan slå två flugor i en smäll genom att skydda vår natur och samtidigt minska mängden koldioxid i atmosfären. Vi vill skydda mer värdefull natur och framtidssäkra svenskt skogsbruk. Miljöpartiet vill att alla skogsägare som vill bidra till god naturvård och klimatarbete ska ha bättre villkor än idag och högre ersättning för att kunna bedriva hållbart skogsbruk, öka klimatnyttan och skydda naturen.

Ulf Kristerssons regering har gjort precis tvärtom. Så fort tillfälle gavs, slaktade regeringen budgeten för skydd och skötsel av natur och den gröna skogspolitiken som främjar en levande landsbygd, nya jobb och en växande besöksnäring.

Sverige har åtagit sig till FN att stoppa förlusten och vända trenden av den biologiska mångfalden innan 2030 – ett åtagande vi inte är i närheten av att nå. Men istället för att skydda biologisk mångfald, värdefull natur och svenskt skogsbruk så går Sverige i motsatt riktning. Nytt för i år är att vi avsätter 500 miljoner kronor per år till att skydda tätortsnära natur, det vill säga den natur som har störst betydelse för dagligt friluftsliv och människors välmående.

Miljöpartiet lägger nu sju miljarder på att skydda värdefull natur. Det är en win-win för klimatet och den biologiska mångfalden. Det handlar om att skydda värdefull natur, skydda skogen och skogsbruket, och skapa starka ekosystem som är motståndskraftiga och klarar klimatförändringarna.

Sedan regeringens slaktat 70 procent av pengarna till skydd av skog lägger vi tillbaka och ökar för att svara mot de behov som myndigheterna tydligt påpekat.

 

 

 

 

 

Relaterade nyheter

Statsministern KU-anmäls av MP

MP: Därför röstar vi nej till DCA-avtalet

MP: C värnar skogsbolagen, inte skogsägarna

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter