7 felaktiga påståenden och myter om flygskatt

Svenskarnas flygresor står totalt för lika stora utsläpp som alla våra bilresor. Ändå är flyget helt befriat från klimat- och miljöskatter.

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 5.0px 0.0px; font: 13.5px ’Times New Roman’; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000}
p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 5.0px 0.0px; font: 12.0px ’Times New Roman’; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000}
span.s1 {font-kerning: none}
Det är inte rimligt om vi ska få ner utsläppen! Därför införs en flygskatt på 60, 250 respektive 400 kronor per biljett den 1:a april. Alliansen och SD har gjort gemensam sak med flyglobbyn för att stoppa flygskatten. De har till och med hotat att avsätta ministrar om inte skatten dras tillbaka. Ulf Kristersson vill, om han blir statsminister, ta bort skatten från den 1:a januari 2019 trots att utsläppen från svenskarnas internationella flygresor ökat med 77% mellan 1990 och 2015. Här slår vi hål på deras argument:

Myt 1: “En flygskatt leder till inga/knappt några utsläppsminskningar”.

Fel! Enligt regeringens utredning kan en flygskatt få ner utsläppen med upp till 180 000 ton koldioxid per år. Då har hänsyn tagits till att en viss överflyttning kommer ske till bil, tåg och buss och till gränsnära flygplatser i andra grannländer. Detta motsvarar utsläppen från ca 100 000 bensinbilar. Kritiker brukar påpeka att detta bara är 0,2 procent av Sveriges samlade utsläpp, men en flygskatt är förstås bara en av flera åtgärder behövs.

Myt 2: “Det ger mer klimatnytta att satsa på biobränslen än en flygskatt”.

Det stämmer inte. Båda delarna behövs. Ingen enskild åtgärd kan lösa detta. Regeringen vill därför införa en flygskatt för att bromsa in den mycket snabba ökning av utsläpp som vi nu ser från flyget. Regeringen vill också se en ökad användning av biobränsle inom flygsektorn framöver och har därför tillsatt en utredning ledd av Maria Wetterstrand. En stor del av flygets klimatpåverkande utsläpp är dock densamma med biobränsle i tanken till följd av att utsläppen sker på så hög höjd. Framöver kommer vi behöva titta också på andra åtgärder.

Myt 3: “Utsläppen från svenskt flyg står endast för en promille av de globala utsläppen.”

Det stämmer att de svenska utsläppen är ganska små globalt, men det betyder inte att de inte måste minska. Alla utsläpp är lokala, men tillsammans blir de stora. Utsläppen från svenskarnas flygresor är exempelvis lika stora som utsläppen från svenskarnas bilresor. Dessutom ökar svenskarnas internationella flygresande för varje år, mellan 1990 -2015 ökade utsläppen från det internationella flygresandet med 77 procent. Ska vi klara klimatmålen måste hela världen snabbt ställa om och bli fossilfria, och Sverige, som har bland de bästa förutsättningarna att göra detta, måste gå före.

Myt 4: "Det är bättre att införa en internationell skatt."

Självklart vore det mycket bättre om världens alla länder, alternativt alla EU-länder, kunde enas om en gemensam flygskatt. Men allt tyder dessvärre på att det kommer att ta lång tid innan en sådan skatt kan bli verklighet. Motståndet är helt enkelt för starkt.Därför är det viktigt att Sverige, precis som andra länder som exempelvis Norge, Österrike, Storbritannien och Frankrike, nu går före och inför en nationell skatt på flygresor. Genom detta visar Sverige vägen och ökar förutsättningarna för att få till en internationell skatt.

Myt 5: "En flygskatt gör att flygbolagen lägger sin verksamhet i andra länder och att utsläppen bara flyttar."

Sverige, precis som våra grannländer, står inför samma utmaning i att vi snabbt måste få ner utsläppen. Att Sverige nu går före och visar att vi tar denna fråga på största allvar ökar chanserna att fler länder följer efter. Naturvårdsverket har också påpekat att en svensk flygskatt kan ge ännu större klimatnytta än de beräkningar som finns, eftersom den rent praktiskt ökar effekten av att införa en flygskatt i något grannland. När angränsande länder också inför en flygskatt så reduceras problemet med ”läckage”, alltså att resenärer kan åka över nationsgränsen och köpa obeskattade biljetter.

Myt 6: "Flygskatten gör att regionala flygplatser kan läggas ner och jobb försvinner."

Påståendet kommer främst från Stockholms Handelskammares men ingen flygplats har idag hävdat att de kommer behöva lägga ner på grund av flygskatten. 

Myt 7: "Flygbranschens egna initiativ om ett fossilfritt inrikesflyg är mer ambitiös än regeringens flygskatt"

Först och främst är det förstås bra att flygbolagen själva vill sänka sina utsläpp, men det står ju inte i motsättning till att man samtidigt inför en flygskatt. Flygskatten dämpar dock också utsläppen från våra internationella flygresor och de är de som ökar mest. 

 

Bakgrund

Trots att svenskarnas flygresor totalt står för lika stora utsläpp som alla bilresor så är flyget fortfarande helt obeskattat. Utsläppen från svenskt inrikesflyg har minskat med 25 procent mellan åren 1990 och 2015. Men utsläppen från internationella flygresor från Sverige har ökat med 77 procent(!) mellan 1990 och 2015, till följd av ett ökat flygresande. Det håller inte. Vi måste hitta sätt att få ner dessa utsläpp. Därför införs nu en flygskatt.

Relaterade nyheter

Hjälp naturen att hjälpa oss

Stora skiljelinjer i synen på public services framtid

Rädda kornas rätt att beta från högerpartiernas attack

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter