Ändrat arbetssätt i riksdagen på grund av Covid-19

Lyssna

Med anledning av coronavirusets spridning så har samtliga partier i riksdagen beslutat om ett ändrat arbetssätt.

Överenskommelse om kammarens och utskottens arbete med anledning av spridningen av covid-19.slutlig version
Överenskommelse om kammarens och utskottens arbete med anledning av spridningen av covid-19.slutlig version

Denna överenskommelse syftar till att säkerställa att riksdagen kan fullgöra sina uppgifter även vid den händelse att ett större antal riksdagsledamöter är förhindrade från att delta i riksdagsarbetet.

Voteringar

Endast 55 ledamöter kommer under den överenskomna tiden att delta i beslut i riksdagens kammare. Dessa ska fördelas procentuellt i enlighet med kammarens ordinarie mandatfördelning för att spegla valresultatet.

Det innebär att röstande antal ledamöter per parti utfaller som nedan:

Socialdemokraterna  16
Moderaterna   11
Sverigedemokraterna 10
Centerpartiet  5
Vänsterpartiet 4
Kristdemokraterna  3
Liberalerna  3
Miljöpartiet   3

Under tiden för denna överenskommelse kommer inte kvittningssystemet att tillämpas utan partierna ansvarar själva för att ha röstande ledamöter i kammaren i enlighet med fördelningen ovan.

Sammanträden

Formella sammanträden med kammaren och utskotten kan enbart genomföras i form av fysiska möten i Stockholm, men partierna bör verka för att, då det är möjligt, minska antalet fysiska sammanträden och begränsa dess längd. Beroende på typ av sammanträde ska prioriteringar göras i samråd med kammarkansliet, utskottskanslierna och regeringskansliet.

Utskotten och EU-nämnden

Utskotten ska fortsätta sammanträda och föra ärenden till kammaren för avgörande. EUN ska fortsätta samråda med regeringen om EU-arbetet. För att underlätta för partiernas arbete i utskott och EU-nämnd kan partierna nominera ett valfritt antal ledamöter till extrasuppleanter i ett valfritt antal utskott samt EU-nämnden.

Giltighetstid

Överenskommelsen träder i kraft vid undertecknandet och börjar tillämpas från och med 2020-03-16 och gäller till och med 2020-03-30

Vid en eventuell förlängning av överenskommelsen ska detta göras senast fem dagar innan överenskommelsens upphörande genom skriftligt samtycke från alla gruppledare.

I det fall ett parti avser att frångå denna överenskommelse ska detta meddelas övriga gruppledare senast fem dagar innan detta sker.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: