Åsa Lindhagens tal på Lön hela dagen

Den 13 februari 2019 hölls återigen manifestationen Lön hela dagen. Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen talade om kvinnors självklara rätt till samma ekonomiska trygghet och självständighet som män.

Tack för att jag får komma hit idag och säga några ord!

Idag samlas människor återigen här på Sergels torg för att manifestera för att kvinnor ska ha lön hela dagen, precis som män. För att kvinnor ska ha rätt till samma ekonomiska trygghet och självständighet som män. Det som borde vara en självklarhet men inte är en självklarhet.

Elva procent skiljer det mellan mäns och kvinnors löner. Det innebär att kvinnor jobbar gratis nästan en hel timme. Varje dag. Arbetar kvinnor gratis nästan en hel timme.

Och även om vi tar hänsyn till en rad faktorer, som utbildningsnivå, bransch, yrke, finns det fortfarande en oförklarlig löneskillnad på fyra procent.

Och. Om vi tittar på hela livsinkomsten så skiljer det flera miljoner kronor i snitt mellan kvinnor och män. Flera miljoner. För att en del människor råkar vara kvinnor.

Vi kan inte ha det på det här sättet. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män måste minska och på sikt upphöra.

Det här handlar om makt och självständighet för alla människor oavsett kön. Det handlar om att kvinnor ska ha rätt till samma ekonomiska trygghet som män. Om att kvinnor ska ha lika goda möjligheter till ett bra liv som pensionärer. För när lönerna inte är jämställda då blir inte heller pensionerna jämställda. Och Sverige kan bättre än så.

***

Under förra mandatperioden skärpte regeringen diskrimineringslagen, införde årliga lönekartläggningar, skärpte lagstiftningen för att förhindra missbruk av visstidsanställningar, gav Skolverket i uppdrag att förebygga könsstereotypa utbildningsval och Arbetsförmedlingen att motverka könsuppdelning på arbetsmarknaden., antog en handlingsplan för jämställda livsinkomster.

Men det räcker inte. Mer behöver göras. Fler steg framåt behöver tas.

Vi behöver skärpa kraven på arbetsgivare att vidta aktiva åtgärder mot lönediskriminering. Vi behöver överväga vilka sanktionsmöjligheter som kan sättas in om det här inte görs. Vi ska fortsätta arbeta för ett mer jämställt uttag av föräldrapenningen. Vi ska fortsätta arbetet för att män och kvinnor ska dela lika på hushållsarbetet.

***

Det blåser en del kalla vindar i Sverige idag. Vindar som sprider budskap om att vi människor gör bäst i att tänka på oss själva. Högernationalistiska krafter som delar upp människor i ett vi och i ett  dom, som strävar efter att vända oss människor mot varandra. Krafter som är farliga för våra öppna demokratiska samhällen. Farliga för kampen mot klimatförändringarna. Och, farliga för jämställdheten. För dom här krafterna, dom går hand i hand med att vilja rulla tillbaka jämställdheten.

De här krafterna måste bekämpas.

För låt mig vara väldigt tydlig: jämställdhetsarbetet i Sverige ska framåt, inte bakåt. Vi ska inte rulla tillbaka utvecklingen som kvinnor före oss har slagits för, vi ska inte trycka tillbaka kvinnors rättigheter. Vi ska framåt. Vi ska kämpa tills kvinnor har halva makten och hela lönen. Tills kvinnor och män delar lika på det obetalda hemarbetet. Tills kvinnor får samma rätt till sjukvård och en god hälsa. Tills våldet mot kvinnor i Sverige och i världen har upphört.

Och vi ska förvalta arvet efter de kvinnor, och män för den delen, som gått före oss och som kämpat för förändring. Rösträttsaktivister. Kvinnosakskämpar. Fackföreningsaktiva. Som har kämpat för att stärka kvinnors rättigheter. Som har pressat utvecklingen framåt.

Vi ska inte vända oss mot varandra i det här landet. Vi ska inte dela in oss i ett vi och dom. Vi ska inte tänka enbart på oss själva utan också på hur vi tar hand om varandra. För det är inte genom att tänka på oss själva som vi bygger starka samhällen. Starka samhällen bygger vi tillsammans. 

Och jag tror att det i dessa tider är viktigare än på mycket länge att vi människor, inte minst vi i politiken, står upp för alla människors lika värde och för kvinnors rättigheter.

Det kanske blåser kalla vindar, men vi är många som driver på för att jämställdheten ska framåt, inte bakåt. Som tycker att det är en självklarhet att kvinnor ska ha betalt hela dagen.

Tack.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: