Åsa Romsons anförande i Riksdagens partiledardebatt

Lyssna

Sverige växer och vi behöver bygga ut Sverige. Det kan inte göras med nedskärningar. Det kan bara göras med investeringar i bostäder, utbildning och innovationskraft. Det är så vi bygger Sverige bättre för våra barn och unga. - Åsa Romson

Lyssna till hela Åsas anförande i Riksdagens partiledardebatt, 13 januari 2016, med start två timmar och fem minuter in i klippet. 

Herr talman,

I en värld full av utmaningar går Sverige in i 2016 som ett land som växer och blir starkare – med ökande befolkning, stark utveckling av ekonomin och en tillväxt i medborgligt engagemang inom det civila samhället.

Sällan har väl volontärsarbetet varit en sådan självklarhet för så många som under den gångna hösten och julhelgen. Det visar en kraft i det svenska samhället som länge talats tyst om. Men i takt med de konkreta uppgifterna att säkra människors tak över huvudet, mat och tillgång till idrott och svenskstudier har vuxit har volontärerna visat sin kraft.

Detta öppnar upp för nya samarbeten mellan civilsamhället och kommuner och statliga myndigheter. Här ser vi i Miljöpartiet att riksdag och regering måste vara lyhörda för behoven av regeländringar och stöd så att denna samverkan ska utvecklas väl, och olika typer av medborgerligt engagemang välkomnas. Sverige blir starkare när vi hjälps åt!

’Det var som att solen sken upp’ så sa 36-åriga Bassel när han efter sex månaders SFI tog på sig den vita läkarrocken och steg in på sitt nya jobb på Helsingborgs lasarett. Uppväxten i ett palestinskt flyktingläger i Damaskus hade inte hindrat honom från att skaffa sig en specialistläkarutbildning, bilda familj, ha lägenhet och sommarhus i sitt hemland Syrien, men när kriget kom blev familjen dödshotad efter att Bassel följt sin princip att behandla alla patienter lika. Familjen blev tvungen att fly över Medelhavet och kom till Skåne där de nu hittat en ny framtid.

 

Herr talman,

i en värld med 60 miljoner människor på flykt behövs solskenshistorier som denna.

2015 tog Sverige emot 160 000 människor som flytt våld, krig och terror. Vi är ett litet land som gör en stor insats. De människor som kommer hit har drivkrafter att bygga sina liv, kompetenser som tillför vårt samhälle kraft. Därför är det uppenbart att ett humant och effektivt flyktingmottagande som ger snabb etablering också är en investering och en möjlighet för att Sverige ska växa och utvecklas.

Men det blev under hösten tydligt att vår mottagnings och etableringsprocess i Sverige inte klarade mottagandet av flyktingar i den omfattning som krävs. Trots att kommuner, myndigheter och volontärer gjorde stora insatser hänvisades flyktingar att sova i bussar, tält eller t o m på gatan, och socialtjänsten larmade om att de inte hann med.

Vi politiker borde tidigare sett till att alla kommuner måste ta ansvar så som nu sker med ny lagstiftning, vi borde tidigare sett och förebyggt problemen i socialtjänsten när så många fler av de asylsökande nu är ensamkommande flyktingbarn, våra analys- och beslutsprocesser hängde inte med. För det är jag självkritisk. För det är tydligt att det finns mer kraft i Sverige och att vi kan klara ett bra flyktingmottagande.

Att förbättra mottagandet och hålla tiden för etablering så kort som möjligt ser Miljöpartiet som en av de viktigaste uppgifterna för Sverige 2016. Utbildning och åtgärder för bättre matchning i grunden, men vi ska heller inte vara rädda för att se möjligheten att stimulera fler enkla jobb. Jobb för människor och inte bara robotar. Jobb som inte kräver lika många år i skolbänken. 

Miljöpartiet ser goda möjligheter att stimulera entreprenörskap och fler tjänster för hushåll som flytt- och reparationstjänster. Ett stärkt mottagande och kortare etablering, det är en förutsättning för att få en human flyktingpolitik, och fler Bassel som berikar Sverige!

 

Herr talman,

I en värld full av utmaningar går Sverige in i 2016 som ett land som växer och blir starkare. Lärarna blir fler och ungdomsarbetslösheten går nu äntligen ner.

Sverige har alla förutsättningar att bli ett ännu bättre land för våra barn att växa upp i. Men det kräver att vi gör investeringar i det som bygger Sverige starkt inför framtiden.

Investeringar för fler bostäder och modern infrastruktur som minskar klimatutsläppen. Investeringar i våra barns lärare och skolor. I vuxenutbildning, högre utbildning och forskning för ökad innovationskraft.

För att klara dessa investeringar är det inte konstigt att skatterna höjs med 31 miljarder i en budget när de före 2014 genom Alliansens försorg sänkts med hela 134 miljarder. Jag konstaterar att ivern att fortsätta med stora skattesänkningar och fler jobbskatteavdrag sitter kvar i oppositionen.

Men Sverige växer och vi behöver bygga ut Sverige. Det kan inte göras med nedskärningar. Det kan bara göras med investeringar i bostäder, utbildning och innovationskraft. Det är så vi bygger Sverige bättre för våra barn och unga.

 

Herr talman,

En global ljusglimt förra året var att världens länder enades och antog sitt första globalt bindande klimatavtal. Kampen mot klimatförändringarna är ett globalt säkerhetsarbete och avtalet slår fast att den globala uppvärmningen måste hållas så långt under 2 grader som möjligt och helst stanna vid 1,5 grader.

Dessa målsättningar speglas redan allt mer i den globala ekonomin där investeringarna i förnybar energi och andra klimatsmarta lösningar växer starkt. Bara under klimattoppmötet annonserade några av världen rikaste företagare, bland andra Bill Gates, Mark Zuckerberg, Amazons Jeff Bezos, sina planer att investera ansenliga summor i klimatsmarta lösningar; flera stora pensionsfonder visade att de ser långsiktigt bättre ekonomi i klimatinvesteringar och till Trollhättan kom dagarna efter mötet beskedet att minst 150 000  elbilar beställts av Nevs.

Nu finns stora möjligheter att det investeras i svenska innovationer, företag och jobb. Många svenska företag ligger väl framme och var själva delaktiga i att driva på för ett globalt klimatavtal. Ericssons digitala lösningar, ABBs utveckling av smarta elnät, IKEAs mål att producera sin egen förnybara energi och Volvo-gruppens målmedvetna arbete för effektivare produkter och nollutsläpp från produktionen – det gör skillnad, inte bara i Sverige utan internationellt.

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer, inte bara för att det är rätt att ta ansvar för klimatet utan också för att det är ekonomiskt smart.

 

Herr talman,

Vi är alla skyldiga våra barn att minska klimatutsläppen. Det kan inte göras utan starkt samarbete och därför att det globala avtalet en viktig ram, men alla utsläpp är lokala och samarbetet mellan kommuner, företag och staten är nödvändigt för att på ett bra sätt kunna växla ut de innovations- och jobbmöjligheter som kommer av att samhället gör sig oberoende av fossila bränslen.

Den breda samverkan som regeringen initierade med kommuner och företag inför klimattoppmötet kommer fortsätta. De statliga investeringarna för att trappa upp klimatarbetet görs för att stötta och driva på lokalt förankrade lösningar och olika branschers innovationsförmåga. Investeringsstödet klimatklivet bygger på att aktörerna går själva in med engagemang och mer än hälften av finansieringen, de hundratals ansökningar som kommit bedöms främst efter klimatnytta. Så blir det ett både effektivt och kraftfullt verktyg för minskade utsläpp. Utifrån nuvarande ansökningar beräknas Klimatklivet ge hela 88 000 ton per år i utsläppsminskningar. Det handlar om laddstolpar för elbilar, biogasanläggningar och andra klimatsmarta satsningar på såväl små orter som större städer. Stora och små projekt.

I framtiden ska vi kunna resa och transportera fossilfritt. Därför har vi infört ett nytt stöd för elbussar och supermiljöbilspremien stärks och ger särskilt värde för rena elbilar. Ny kollektivtrafik byggs, en nationell cykelstrategi markerar att fler transportsätt räknas och regeringen gör välbehövlig upprustning av befintlig järnväg samt planer för utbyggnad.

I framtiden ska vi ha 100 % förnybar energi. Många ser redan nu potentialen i att fånga solenergin och därför åttadubblades stödet för egenproducerad el på ladugårds- och villatak, samt för smarta elnät. Liksom kraftfulla satsningar på energieffektiviseringar av miljonprogrammens bostäder och stöd till lantbruk som tar hand om metanutsläppen och gör biogas så ger det gångdubbelt igen när klimaträkenskaperna görs upp och jobb skapas i Sverige.

Detta är att investera för framtiden!

 

Herr talman,

Avslutningsvis vill jag önska oss alla i den här kammaren och politiker i Sveriges alla kommuner, regioner och landsting, ett gott nytt år 2016 då många viktiga beslut för människorna i vårt land ska fattas!

Det politiska uppdraget är ansvarsfyllt och svårt, och behöver utövas med både förnuft och känsla. Vi måste se det som naturligt att politiker visar känslor i de situationer vi står inför, må vara att dra på smilbanden i positivt bemötande till andra debattörers inlägg eller blinka bort en tår vid en diskussion om verkligen svåra frågor.

Annars kanske vi ser den automatisering och robotisering som utvecklar så många andra och mer lämpliga sektorer i samhället börja slå klorna i politiken och gör oss alla här överflödiga.

Tack för ordet.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: