Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor klubbat i riksdagen

Lyssna

Idag har riksdagen fattat beslut om att tillåta assisterad befruktning för ensamstående kvinnor i Sverige.

Jan Lindholm

Så här kommenterar Jan Lindholm, ledamot i socialutskottet, dagens beslut. 

- Idag tar riksdagen beslut om regeringens förslag om assisterad befruktning för ensamstående kvinnor. Det innebär att ensamstående kvinnor får samma möjligheter till assisterad befruktning inom den svenska hälso- och sjukvården som gifta, registrerade partner och sambor.

- För miljöpartiet är detta en stor framgång som vi länge kämpat för. Lagändringen träder i kraft den första april och är ett tydligt bevis för vad en feministisk regering kan åstadkomma.

Regeringens proposition finns att läsa här: http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2015/06/prop.-201415127/

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: