Återta kontrollen över järnvägen

Sveriges infrastruktur mår inte bra idag. Vår järnväg i uselt skick. 11 000 tågavgångar var inställda, bara i december och januari. Situationen kräver politiska krafttag, men infrastrukturministern syns knappt till. Nu kräver Miljöpartiet att regeringen tar tag i haveriet kring svensk järnväg.

De senaste tre åren har vi sett en kraftig nedgång i tåg som kommer i tid. Punktligheten har inte blivit bättre sedan Trafikverket bildades år 2010. Straffavgifterna för tågbolag och Trafikverket har skjutit i höjden. Situationen kräver stora krafttag från politiken.

Vi ser mycket lite ansträngningar från regeringspartierna i frågan. Den kristdemokratiska infrastrukturministern bygger varken nya bostäder eller ny järnväg. Betydligt mer behöver göras för att få en fungerande järnväg i Sverige. Underhållet av järnväg fungerar inte idag i Trafikverkets regi.

Miljöpartiet vill därför:

 

Utreda en uppdelning av Trafikverket till Banverket och Vägverket

Den 1 april år 2010, under Alliansregeringen, slogs Vägverket ihop med Banverket och bildade Trafikverket. Syftet var att skapa bättre förutsättningar för både järnväg och väg. Idén om förnyelse och fyrstegsprincipen, att prioritera billiga och enkla lösningar, präglade den nya myndigheten.

Det var snart 14 år sedan, tillräckligt många år för att kunna dra slutsatsen att Trafikverkets bildande var ett misstag. Våra vägar är i dåligt skick, vår järnväg i uselt skick. Punktligheten för våra tåg är på nedgång samtidigt som både mängden administration och antalet anställda på Trafikverket är på uppgång. Det är en ohållbar situation. Om vi inte hanterar detta idag kommer situationen bara att förvärras.

Vi i Miljöpartiet vill se att regeringen omedelbart tillsätter en utredning som ser över en uppdelning av Trafikverket till dess forna två myndigheter för väg respektive järnväg: Vägverket och Banverket. Banverket bör återuppta det övergripande ansvar för anläggning och underhåll av järnvägen samt styrning av tågtrafiken. De flesta länder med ändamålsenlig tågtrafik har en separat förvaltning av järnvägen, till exempel Norge, Danmark och Nederländerna. Den samlade Trafikverksmodellen, där satsningar på väg och järnväg konkurrerar internt med varandra, har misslyckats.

– Något drastiskt måste göras, och vi ser att Trafikverket är en myndighet som helt enkelt inte fungerar som den ska. Bilvägar premieras på bekostnad av järnvägen när de konkurrerar mot varandra, myndigheten drunknar i administration, och man har tappat bort både fokus och kompetens genom att ha en modell där tågunderhållet inte är fokus. Pengar, tid och kompetens försvinner när man har ett dysfunktionellt system, säger Daniel Helldén, språkrör för Miljöpartiet.

– Tågresenärerna vet inte om de kommer fram i tid, och man måste kunna lita på att man kan ta tåget i Sverige. Det är under all kritik.

Återförstatliga järnvägsunderhållet

Samtidigt som Trafikverket bildades år 2010, privatiserades järnvägsunderhållet. Det var MP starkt emot. Kombinationen av dessa två åtgärder, och framför allt att de genomfördes samtidigt, är en av huvudförklaringarna till varför järnvägen är i så dåligt skick idag. Att skicka underhållet på entreprenad var ett katastrofalt beslut av högerpartierna, vars konsekvenser svenska tågresenärer idag får betala med sin tid.

Trafikverket tappade mycket järnvägskompetens vid privatiseringen. Många anställda hade tidigare arbetat med järnvägsunderhåll. En del av kompetensen som Trafikverket förlorade köptes tillbaka genom upphandlingar och konsultavtal. Det ökade kostnaderna och den administrativa bördan – samtidigt som översynen och kvaliteten minskade. Miljöpartiet vill därför återförstatliga järnvägsunderhållet – i första hand under ett fristående Banverk.

– Man ska kunna lita på att tåget går och kommer fram i tid, och då är ett fungerande järnvägsunderhåll helt avgörande. Det är det inte idag. Det har blivit smärtsamt tydligt vilket dåligt skick vår järnväg befinner sig i, säger Linus Lakso, trafikpolitisk talesperson för Miljöpartiet.

– Järnvägen har blivit en nyliberal lekstuga, och det har fått förödande konsekvenser, fortsätter Linus Lakso.

Miljöpartiets förslag har presenterats i Dagens Nyheter idag. Läs nyheten här.

Relaterade nyheter

MP kallar klimatministern till utskottet

MP begär särskild debatt efter klimatdom

MP kritisk till EU:s asyl- och migrationspakt

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter