Begäran om utskottsinitiativ mot sänkning av bränsleskatterna

Riksdagen beslutade den 24 november om utgiftsramar och inkomstberäkningar i statens budget för 2022 enligt ett gemensamt förslag från M, SD och KD. Som en del av förslaget riktade
riksdagen ett tillkännagivande till regeringen. Enligt detta tillkännagivande ska regeringen återkomma med ett förslag om att sänka skatten på bensin och diesel så att priset vid tankning sänks med 50 öre per liter från och med den 1 maj 2022.

Att prissätta utsläpp är det överlägset mest effektiva sättet att minska utsläppen. Den föreslagna sänkningen om 50 öre per liter innebär därför att Sveriges utsläpp kommer att öka. Om Sverige ska hedra de utsläppsmål som antagits av Riksdagen är sänkt pris på utsläpp inte rätt väg att gå.

Dessutom har M, SD och KD finansierat den sänkta bränsleskatten med pengar som regeringen fått från EU i återhämtningsstöd. Dessa pengar är öronmärkta för att finansiera specifika
projekt. Kort sagt: Pengarna som M, SD och KD vill använda för att sänka bränsleskatten kan inte användas till det. Med M-SD-KD-budgeten lever Sverige inte heller upp till de budgetkrav
som EU har inom klimatarbetet för att länderna ska berättigas stöd. Det betyder att Sverige nu riskerar att gå miste om tiotals miljarder kronor i EU-stöd.

Den grundläggande principen bakom en skatt på fossila drivmedel – att förorenaren ska betala – genomsyrar all svensk miljölagstiftning. Att sänka skatten på fossila drivmedel är raka motsatsen till denna princip.

I internationella förhandlingar inom FN, inom EU:s institutioner och genom vårt biståndsarbete har Sverige använt sitt höga förtroende för att driva på andra länder i klimatomställningen. Att Sveriges klimatpolitik återkommande utnämnts till att vara bäst i världen har varit absolut avgörande för att kunna påverka i dessa forum. Förslaget om sänkt drivmedelsskatt hotar Sveriges trovärdighet i det internationella klimatarbetet.

Vi anser därför att skatteutskottet genom ett utskottsinitiativ ska rikta ett tillkännagivande till regeringen om att inte sänka drivmedelsskatten i enlighet med tillkännagivandet i 2021/22:FiU1.

Margareta Fransson (MP)

Relaterade nyheter

MP: Våra sju krav när Sverige går med i Nato

Miljöpartiet bäst för miljön – igen!

MP kräver lag mot kärnvapen i Sverige

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter