Besparingskrav tas bort från LSS-utredningen

Lyssna

Nu beslutar regeringen att ta bort kraven på besparingar i den pågående översynen av LSS och assistansersättningar.

Nu beslutar regeringen om en förändring i den pågående översynen av LSS  (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och assistansersättningar. Beslutet innebär att kraven på besparingar som tidigare funnits i direktiven tas bort.

Alla ska få det stöd de har rätt till

Syftet med översynen av LSS är utöver denna förändring fortfarande att skapa en långsiktigt hållbar utveckling av personlig assistans. Lagen ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Alla ska få det stöd de har rätt till. Regeringen har tidigare stoppat omprövningen av assistansersättning och nu går vi vidare och ändrar i utredningsdirektiven så att det blir tydligt att målet med en ny lagstiftning är att säkra rätten till assistans.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: