Biståndet ska stärka biologisk mångfald

Den biologiska mångfalden är livsviktig för människor i hela världen. Nu satsar vi långsiktigt på att stärka den biologiska mångfalden och ekosystemen med hjälp av biståndet.

Fler arter än någonsin hotas av utrotning, och många av världens ekosystem förändras i snabb takt. Inom några år riskerar vi att ha förlorat en miljon arter både på land och i havet. Det är en global katastrof och som med alla katastrofer drabbar det dem som redan har det svårast mest. Därför satsar nu regeringen på att öka biståndet till skydd av biologisk mångfald och ekosystem.

– När arter utrotas och ekosystemen förändras är det inte bara ett hot mot växter och djur, utan också mot världens ansträngningar att utrota fattigdomen, rädda världshaven och motverka klimatförändringarna, säger Sveriges minister för internationellt utvecklingssamarbete, Peter Eriksson (MP).

Mer stöd till miljöfonder och utvecklingsländer

Nu ökar vi biståndet till skyddet av biologisk mångfald och ekosystem som en del av det svenska utvecklingssamarbetet. Vi stöttar utvecklingsländerna som oftast tar de hårdaste konsekvenserna av klimatförändringar, ger mer pengar till globala miljöfonder och driver på frågan internationellt.

– Vi måste göra allt vi kan för att bevara livet på jorden, säger Peter Eriksson.

Här kan du läsa och höra mer på SR Ekot >>

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: