Öka tillgången till bostäder för asylsökande

Engagemanget och viljan att hjälpa är flyktingar är stort, men tillgång till bostad är en förutsättning för att komma in i samhället. Miljöpartiet föreslår en ny boendeform för asylsökande; IBO – ett statligt stöd till andrahandsuthyrning för nyanlända.

Situationen i omvärlden gör att antalet asylsökande i Sverige ökar, inte sedan andra världskriget har så många varit på flykt undan krig och förtryck. En av de största utmaningarna för att snabbt kunna utöka kapaciteten i det svenska mottagandet är den stora bostadsbristen. Vi behöver arbeta på flera sätt för att kunna säkerställa att det finns boendeplatser för de asylsökande som nu kommer till Sverige.

I ljuset av den svåra flyktingkrisen ser vi hur en folkrörelse växt fram för medmänsklighet och solidaritet med dem som flytt från krig och förtryck. Just nu arbetar många på frivillig basis för att hjälpa flyktingar bland annat på centralstationerna runtom i landet. En opinionsundersökning visade nyligen att nära var tredje svensk skulle vara beredd att ta emot flykting i sitt hem. Det behöver vi från politiken ta tillvara på.

Bostad är en förutsättning för att etableringen ska fungera. För att effektivisera mottagandet och se till att fler personer snabbt kan få tak över huvudet behöver utnyttjandet av det befintliga bostadsbeståndet förbättras.

För att öka tillgången på bostäder för asylsökande och skapa ett alternativ föreslår Miljöpartiet införandet av en ny boendeform som komplement till dagens två alternativ, anläggningsboende (ABO) och eget boende (EBO). Det nya alternativet som vi valt att kalla för IBO (inneboende) syftar till att stimulera och underlätta för privatpersoner att hyra ut rum, delar i befintlig bostad, fritidshus eller en tom lägenhet, mot en hyresersättning från staten. Utöver att få fram fler bostäder skulle detta också ge möjlighet att uppmuntra och ta tillvara det stora engagemang som finns för att hjälpa de som kommer Sverige från exempelvis krigets Syrien.

Ersättningen är tänkt att motsvara den kostnad staten har idag för anläggningsboenden. Utifrån våra beräkningar ser vi att det här skulle kunna ha potential att minska månadskostnaderna för boende för asylsökande utan någon sänkning av dagersättningen. Om vi skulle få fram 15 000 boendeplatser på detta sätt skulle det vara möjligt att spara runt en miljard kronor på ett år.

Med IBO finns också potential att underlätta integrationen och snabba på etableringen, eftersom det skulle kunna underlätta nätverksbyggande, ge samhörighet i lokalsamhället och skapa fler tillfällen för informell träning i svenska språket.

Relaterade nyheter

Paus räcker inte – släng förslaget om id-kontroller i papperskorgen

SvD:s ledarpodd: Den nya gymnasielagen

Gymnasielagen ändras: ”Har blivit en del av vårt samhälle”

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter