Historiska investeringar för ett grönare Sverige

Du kan resa och köra mer klimatsmart, fler företag får råd att ställa om, haven blir renare och naturen grönare. Vi bygger ett samhälle på jämställdhet, jämlikhet, anständighet och medmänsklighet.

Historiska satsningar på klimat och miljö

 • Minskade utsläpp i hela landet via Klimatklivet
 • Fler skogar skyddas från att huggas ned
 • Mer pengar till naturreservat och nationalparker
 • Återskapande av våtmarker
 • Vi rustar upp vandringslederna i hela Sverige
 • Vi räddar våra bin och andra pollinatörer
 • Hotade arter räddas
 • Naturvårdsverket och länsstyrelserna får mer pengar för tillsyn
 • Vård och skydd av värdefull natur
 • Satsningar på att Östersjön ska må bättre
 • Pengar till att säkra rent vatten
 • Sanering av miljöfarliga vrak
 • Nytt stöd till gröna och trygga samhällen
 • Klimatredovisning av nybyggda hus
 • Pengar till att stödja industrin att ställa om och bli klimatsmartare
 • Fler möjligheter att ladda sin elbil
 • Fler biogasmackar
 • Nytt stöd för eldrivna lastbilar och arbetsmaskiner t ex traktorer
 • Bonus till den som köper en klimatsmartare bil
 • Satsning på tågförbindelser i hela Sverige
 • Nattåg till Jämtland och norra Norrland
 • Nattåg till Europa
 • Stöd till att kunna sätta solceller på sitt tak
 • Utredning om skatt på engångsartiklar
 • Ny skatt på plastpåsar införs
 • Ny skatt på förbränning av avfall

Du ska kunna bo, leva, jobba och resa i hela Sverige

 • Sänkt skatt genom grön skatteväxling för 800.000 personer, framför allt i glesbygd
 • Fler ska få tillgång till bredband
 • Särskilda satsningar på underhåll av järnvägar och vägar på landsbygden
 • Granskande och oberoende journalistik i hela landet
 • Stöd till butiker i glesbygd
 • Det ska gå att ladda elbilen längs viktiga vägar i glesbygden, t ex Norrlands inland, Småland, Värmland och Gävleborg.
 • Fler servicekontor i små kommuner och inlandskommuner så att Försäkringskassan, pensionsmyndigheten och skatteverket kommer närmare människor. Storuman, Torsby, Vansbro och Åsele är nu klara för servicekontor, och fler tillkommer.
 • Livsmedelsstrategi för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Investeringarna i en jämlik skola fortsätter

 • Skolan blir mer jämlik med mer pengar till skolor med stort behov, de s k Fridolinpengarna
 • Satsning på att lärare ska kunna utveckla sina kunskaper genom hela yrkeslivet
 • Fler lärare ska bli behöriga att undervisa i sina ämnen
 • Övergång från kursbetyg till ämnesbetyg i gymnasiet
 • Ökade löner till förstelärare i skolor med tuffare förutsättningar
 • Läslyftet förlängs, för att utveckla barns språk och läslust
 • Ett nationellt digitalt verktyg för studie- och yrkesvägledning tas fram
 • Fritidspedagoger och speciallärare får ta del av lärarlyftet
 • Satsning för specialpedagogik för barn med funktionsnedsättningar
 • Nationella prov digitaliseras för mindre arbetsbörda hos lärarna
 • Satsning på lärarassistenter som avlastar lärarna
 • Rekrytering av fler till lärarutbildningen
 • Fler lärarstudenter får möjlighet att arbeta och studera samtidigt
 • Det ska bli lättare att komplettera sin utbildning för att bli lärare

Fler ska kunna jobba och plugga

 • Utvecklingstid införs - för bättre flexibilitet i arbetslivet genom utbildning och eget  företagande
 • Satsning på att hjälpa långtidsarbetslösa och nyanlända att få in en fot på arbetsmarknaden
 • Satsning på att arbetslösa ska kunna utbilda sig till yrken med brist på kompetens
 • Fler utbildningsplatser till arbetslösa och dem som inte gått ut gymnasiet
 • Stöd till arbetslösa för att läsa in en gymnasieutbildning
 • Yrkeshögskolan blir mer flexibel. Enklare att läsa enstaka kurser och att utveckla sin kompetens
 • Utbyggnad av högskoleutbildningar som leder till examen inom yrken som är viktiga för samhället men idag råder brist på rätt kompetens. Exempelvis förskollärar- och lärarutbildningar, ingenjörsutbildningar och vårdutbildningar

Alla äldre har rätt till en värdig vardag

 • Sänkt skatt för pensionärer
 • Mer pengar till grundskyddet för pensionärer, som gynnar främst kvinnor, ofta äldre och ensamstående. Satsningar på garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd
 • Höjd kvalitet i äldreomsorg
 • Stöd till idrottsrörelsen för att satsa på idrott för äldre.

Mer resurser till de som ska skydda oss från att bli utsatta för brott

 • Fler anställda poliser
 • Kortare väntetider på rättegångar
 • Ökning av antalet åklagare
 • Mer närvaro vid gränsen för att stoppa smuggling
 • Mer pengar till kriminalvården
 • Skärpt lag mot penningtvätt
 • Utökade resurser för att upptäcka penningtvätt

Starkare samhälle

 • Långsiktigt stöd till kvinno- och tjejjourer
 • Utökat arbete mot hedersrelaterat våld
 • Historisk satsning mot rasism
 • Historisk satsning för HBTQ-personers rättigheter
 • Mer pengar till BUP för att stödja barn och unga med psykisk ohälsa
 • Mer pengar till LSS (andning, sondmatning, bilstöd)
 • Svenska från dag 1: Undervisning i svenska för asylsökande inom folkbildningen
 • Rätt att lära sig svenska under föräldraledigheten
 • Stödet till kulturskolan återinförs
 • Ökat bistånd
 • Pengar till Sida för att bekämpa korruption
 • Satsning på att bygga fler hyresrätter med rimlig hyra
 • Stöd till innovationer och andra insatser som stärker svensk konkurrenskraft
 • Ny export- och investeringsstrategi
 • Införande av en bankskatt
 • Fortsatt fri entré på museer

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: