Därför säger MP nej till Chat Control

Regeringen stödjer det omstridda EU-förslaget ”Chat Control”, som syftar till att bekämpa sexualbrott mot barn på sociala medier och i kommunikationsappar. En brottslighet som ökat lavinartat i vår digitaliserade samtid. Men samtidigt har en rad experter och debattörer uppmanat EU att dra tillbaka förslaget. Den massiva kritiken handlar om personlig integritet – ”Chat Control” öppnar upp för statlig massövervakning av oskyldiga medborgare. Miljöpartiet delar dessa farhågor och säger därför nej till förslaget i dess nuvarande utformning.

EU-kommissionens nya lagförslag där en del kommit att kallas ”Chat Control”, stöds nu av den svenska regeringen, såväl som Socialdemokraterna. Miljöpartiet har sagt nej till förslaget i dess nuvarande utformning på grund av integritetsskäl, och kommer fortsätta arbeta för förändringar av förslaget.

Syftet med förslaget är gott

Syftet med förslaget är att upptäcka och därmed förhindra att barn utsätts för sexualbrott. Det är ett gott skäl. Att skydda barn måste vara en av rättsstatens främsta prioriteringar. Det finns stora behov av att kunna bekämpa sexuella övergrepp mot barn och spridning av sådant material på nätet, också i privat kommunikation där många övergrepp börjar. 2021 rapporterades nästan 30 miljoner fall av övergrepp mot barn i Europa, en ökning med över 30 procent jämfört med året innan. Mörkertalet torde vara stort.

Inskränkningar av fri- och rättigheter

Men samtidigt som brottsligheten måste bekämpas, måste människors fri- och rättigheter säkerställas. Tyvärr innebär det nuvarande förslaget som kommissionen presenterat långtgående inskränkningar av grundläggande fri- och rättigheter.

– Det är uppenbart att vi måste göra mer för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn och spridning av sådant material på nätet. Men, det förslag som kommissionen har lagt och som fortfarande diskuteras, innehåller förutom flera viktiga åtgärder som att göra det obligatoriskt för plattformar att ta ett större ansvar, också för mig oacceptabla övertramp på såväl grundläggande fri-och rättigheter som rättsstatens principer, säger EU-parlamentariker Alice Bah Kuhnke, MP.

Miljöpartiet vill se en ny och förstärkt lagstiftning som skyddar barn från övergrepp, men vi kan inte stödja de delar som handlar om obligatorisk scanning av privat kommunikation som det är utformat i kommissionens förslag just nu.

– Förhandlingarna i EU-parlamentet är fortfarande i startfasen och vi miljöpartister kommer kämpa hårt för att lagstiftningen ska bidra till att bekämpa sexuella övergrepp mot barn, utan att öppna dörren för ett övervakningssamhälle som kan missbrukas av auktoritära krafter, fortsätter Alice Bah Kuhnke, MP.

Skärpt ansvar för stora plattformar

Det finns samtidigt delar av förslaget som är bra, till exempel att vi nu gör det obligatoriskt för plattformar att ta ett större ansvar genom t.ex. obligatoriska riskbedömningar och riskåtgärder. Miljöpartiet har länge krävt just förstärkta åtgärder för att göra det obligatoriskt för nätjättarna att ta ett större ansvar för innehållet på sina plattformar. Att det inrättas ett EU-center för att samordna arbetet är också mycket välkommet.

Det finns också andra åtgärder Miljöpartiet vill se för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn i digitala miljöer.

Miljöpartiet vill även se:

– Ökade resurser till polisen, hotlines och hjälplinjer, civilsamhället och myndigheter som jobbar med frågorna.

– Vässade möjligheter att flagga innehåll och för användare att hantera sin egen integritet.

Relaterade nyheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter