Dags att se över hela förlossningsvården

Märta SteneviMärta Stenevi

Det är dags att se över förlossningsvården i hela landet, skriver Märta Stenevi i en debattartikel. Den kvinna som föder ska kunna lita på att det finns plats för henne när värkarna sätter igång.

Förlossningsvården påverkar alla i vårt samhälle. Men de som drabbas hårdast när den inte funkar är som så ofta kvinnor – de som föder och de som arbetar inom förlossningsvården. Under lång tid har kvinnodominerade yrken behandlats som mindre viktiga. Lönerna är lägre och arbetsvillkoren sämre än i mansdominerade yrken. Det är dags att värdera kvinnors arbete – och kvinnors rätt till en god vård – högre.

Miljöpartiet vill

1. Se över hela förlossningsvården. Det behövs en översyn över hur mödra- och förlossningsvården bemannas och är organiserad. Graviditet, förlossning och den första tiden efter förlossning ska ses som delar i en helhet. Miljöpartiet vill tillsätta en statlig utredning för att se över hela förlossningsvården.

2. En barnmorska per födande kvinna. Vi måste satsa på bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö inom förlossningsvården. Fler barnmorskor ska orka stanna och trivas i yrket och fler vilja börja. Därför vill vi se ökade möjligheter till betald vidareutbildning för sjuksköterskor. Med bättre arbetsvillkor och fler kollegor minskar också riskerna för komplikationer.

3. Förkorta avstånden till närmaste förlossningsklinik. De som har lång väg till en förlossningsklinik ska ha möjlighet att inför förlossningen bo på patienthotell tillsammans med sin familj under längre tid än idag. Vid behov ska också transport erbjudas.

4. Höj kunskapen om hur förlossningsskador kan förebyggas, upptäckas och behandlas. Vården behöver både bli bättre på att förebygga att förlossningsskador uppstår och på att upptäcka och behandla skador som redan har uppstått. Kvinnor ska inte lämnas att lida av obehandlade skador.

5. Förbättra vården för särskilda riskgrupper. Nyanlända kvinnor löper högre risk för komplikationer under förlossningen. Det kan bero på språkförbistringar och på bristande information om hur vården fungerar. Även äldre förstföderskor och kvinnor med missbruksproblematik tillhör riskgrupper. Dessa grupper ska erbjudas hembesök av barnmorska inför förlossningen och de som är i behov av tolk under förlossningen ska få det på plats, inte via telefon.

Läs hela debattartikeln i Sundsvalls tidning 

Relaterade nyheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter