Demokratipaket för samers rättigheter

Demokratipaket för samers rättigheter

Vid en pressträff på Jokkmokks marknad idag presenterade Märta Stenevi, Amanda Lind och Henrik Blind flera förslag för att stärka samisk kultur och urfolket samernas rättigheter.

Genom historien har det samiska folket utsatts för övergrepp, diskriminering och strukturell rasism.

– Samhällena i norr står inför stora utmaningar de kommande åren och samerna är särskilt utsatta, sa Märta Stenevi.

I regering ledde Miljöpartiet arbetet med en rad åtgärder för att stärka samers rättigheter, göra upp med historien och främja försoning. Men det räcker inte. Mycket är kvar att göra.

Som kulturminister hade Amanda Lind det övergripande ansvaret för samepolitiken i regeringen. Nu är hon riksdagsledamot i kulturutskottet och Miljöpartiets talesperson för nationella minoriteter och mediefrågor.

– Jag har länge kämpat för samernas kultur och rättigheter, de är en av våra nationella minoriteter och hamnar ofta i kläm. Inte minst har de blivit skamligt behandlade av den svenska staten historiskt sett. Deras rättigheter måste stärkas, nu presenterar vi flera viktiga förslag i den riktningen, säger Amanda Lind.

Förslagen som presenterades idag är:

Ta fram en ny färdplan för svensk samepolitik.
Det är snart 30 år sedan Sametinget bildades. Nu behöver svensk samepolitik ett ordentligt omtag. Miljöpartiet vill se ett parlamentariskt samarbete mellan riksdagens partier och partierna i Sametinget där vi blir överens om såväl mål som medel. En del av färdplanen kan vara en organisatorisk översyn av Sametingets konstruktion.

Tillsätt en statssekreterare för samiska frågor
I Norge har det funnits en samisk statssekreterare i regeringen i 25 år, det är hög tid att Sverige också tar steget. Det skulle möjliggöra en bättre samordning och se till att urfolksperspektivet genomsyrar regeringens arbete.

Sverige ska ansluta sig till ILO-169
Den internationella arbetsorganisationen ILO antog redan 1989 en konvention om ursprungsfolk och stamfolk. Sverige har ännu inte anslutit sig till den trots kritik från flera internationella organ. En ratificering skulle stärka samers rättigheter och visa omvärlden att Sverige står upp för urfolks rättigheter.

Gör Giron Sámi Teáhter till nationalscen
Giron Sámi Teáhter är en arena för scenkonst som arbetar i Sverige och internationellt och använder både samiska och svenska som scenspråk. Teatern bör få ett uppdrag som nationalscen, en inriktning som redan stöttas av de fyra norra länen.

Den gröna rörelsen är stark i Jokkmokk, i riksdagsvalet fick Miljöpartiet 11,8 procent och i kommunvalet 15,4. Det är det bästa resultatet i landet. Henrik Blind är kommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen Jokkmokk.

– Jag är glad och stolt över de viktiga nyheter för det samiska folket som vi presenterar nu, säger han.

Relaterade nyheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter