Dessa föreslås leda Miljöpartiet

Miljöpartiets riksvalberedning har nu presenterat sina förslag till språkrör, partistyrelse och partisekreterare till kongressens kommande val.

Förslag till språkrör

Riksvalberedningen (RVB) har efter många intervjuer med kandidaterna, referenspersoner, nyckelpersoner i lokalavdelningar, distrikt, sidoorganisationer och input från medlemmar lagt ett förslag som de anser speglar vad partiet efterfrågar och som kan bli framgångsrikt för partiet framåt. RVB:s förslag på språkrörskandidater är Märta Stenevi (omval, vald sedan 2021) och Daniel Helldén (nyval), med motiveringen att de tillsammans kan stärka partiets förmåga att nå ut med politiken och locka såväl nuvarande som nya väljargrupper för Miljöpartiet. Märta Stenevi och Daniel Helldén har tillsammans en bred sakpolitisk erfarenhet, samtidigt kan de både komplettera och stärka varandra i kommunikationen och inspirera till engagemang.

Förslag till partistyrelse

Efter många intervjuer med kandidater, referenspersoner och andra med god inblick i partiet har riksvalberedningen även lämnat ett förslag till ny partistyrelse. RVB föreslår att partistyrelsen ska bestå av 15 ledamöter, inklusive språkrören.

– Vi vill bygga en effektiv, kunnig och väl fungerande grupp som ska klara uppgifterna att stärka och leda vårt parti både inför både EU-valet och de nationella valen 2026. Under den mellanvalsperiod vi nu befinner oss i har partistyrelsen också ett viktigt uppdrag i att bygga organisationen starkare och vi värderar högt att det finns kopplingar till det lokala politiska arbetet, säger Louise Arndt, sammankallande i riksvalberedningen.

Ledamöterna i Miljöpartiets partistyrelse väljs för två år i taget. I partistyrelsen ingår också språkrören. Partiets tre sidoorganisationer (Grön Ungdom, Gröna Studenter och  Gröna Seniorer) liksom jämställdhets- och mångfaldskommittén är adjungerade till partistyrelsen.

Partistyrelsen väljs på partiets kongress den 15–17 november i Örebro.

Utöver nedan uppräknade 13 namn ingår även språkrören i partistyrelsen.

Ajda Asgari, 34 år, Tyresö (omval, invald 2021)

Anton Nordqvist, 32 år Östersund (omval, invald 2021)

Hanna Klingborg, 43 år, Södertälje (nyval)

Janine Alm Ericson, 50 år, Alingsås (omval, invald 2023)

Knapp Britta Thyr, 39 år, Härnösand (nyval)

Linus Lakso, 40 år Eskilstuna (omval, invald 2017)

Margareta Fransson, 52 år Linköping (omval, invald 2020)

Martin Marmgren, 49 år, Solna (omval, invald 2022)

Max Troendlé, 28 år Kalmar (omval, invald 2017)

Magnus P Wåhlin, 52 år Växjö (omval, invald 2019)

Pär Holmgren, 59 år, Uppsala/Bryssel (omval, invald 2022)

Torbjörn Nilsson, 58 år Karlstad (omval, vald sedan 2019)

Partistyrelsens ordförande (PSO)

Marcus Friberg, 36 år Helsingborg (omval, invald 2021, PSO sedan 2022)

Förslag till partisekreterare

Katrin Wissing, 41 år Duved (omval, vald sedan 2021)

Relaterade nyheter

MP: C värnar skogsbolagen, inte skogsägarna

Kompensera Ukraina för EU:s fossilberoende

EU måste göra det enklare att åka tåg

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter