Det gröna transportpaketet – fler gröna resor på räls och väg.

Idag har Miljöpartiet presenterat det gröna transportpaketet. Ett brett paket som snabbar på omställningen inom transportsektorn. I språkrörens sommartal säger de att det ska vara lätt att resa klimatsmart och billigt.

–Systemet är fel när det är dyrare att åka tåg än att flyga och jobbigare att vara miljövän än miljöbov. Idag presenterar vi därför ett nytt grönt transport-paket, med tyngdpunkt på stöd till de som har minst marginaler, säger Märta Stenevi.

Transporterna står för över en tredjedel av de svenska utsläppen. För att komma till rätta med problemet krävs en kraftfull grön politik på systemnivå.

Miljöpartiet vill bygga ut och rusta upp järnvägen så att vi får snabba tåg i hela landet, och vi vill sänka priserna för kollektivtrafik. Det ska vara billigt att åka miljövänligt, och låga taxor i kollektivtrafiken lättar på det ekonomiska trycket för studenter och pensionärer som har små marginaler.

– Ett grönt transportpaket tar Sverige in i framtidens nya gröna folkhem. Den gröna omställningen ska vara smidig och för alla. Ingen ska lämnas efter – alla ska med när Sverige ställer om!, säger Per Bolund.

Miljöpartiet vill

  • Bygga ut och rusta upp befintlig järnväg och bygga nya stambanor för höghastighetståg – för snabba tåg i hela landet!. Vi vill satsa mer på järnvägen i hela landet, istället för att lägga pengar på storstadsmotorvägar.
  • Alla ska kunna resa kollektivt! Och den ska vara punktlig, pålitlig och väl utbyggd.
  • Grön bil-check. Leasing-check till hushåll med låg inkomst.
  • Grön skrotningspremie på 20 000 kronor till hushåll med låga inkomster och gamla bilar. Skrotningspremien kan användas till alla former av utsläppsfri mobilitet. Det innebär att man kan köpa en ny eller begagnad elbil. Men också att den kan användas för att leasa en elbil, köpa biljetter till kollektivtrafik, betala medlemskap i en bilpool eller köpa en lådcykel. Den kan också användas för att kombinera olika former av mobilitet.
  • Bygga ut laddinfrastrukturen! Vi vill införa en “rätt-att-ladda” garanti som innebär att allt regelkrångel för att sätta upp laddinfrastruktur både hemma och på jobbet ska rensas bort. Och att stödnivåerna för att sätta upp laddare vid hemmet ska öka.

Relaterade nyheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter