En ny migrationslag har röstats igenom

Miljöpartiet vill se en medmänsklig och rättssäker migrationspolitik. Vi har jobbat hårt för att en lag som går i en mer human riktning.


– Jag är stolt över vad vi från Miljöpartiet har åstadkommit. Vi har fått till en bättre human skyddsgrund, för barn men också för vuxna med stark anknytning. Vi har visat att införandet av barnkonventionen som svensk lag inte bara är tomma ord, utan att vårt parti tar internationella konventioner på allvar, säger Rasmus Ling, migrationspolitisk talesperson.

En helt ny humanitär grund gör att fler får stanna

Personer som har vistats i Sverige med uppehållstillstånd men som riskerar utvisning kan få stanna när de har en stark anknytning hit. Det kan till exempel handla om unga som vuxit upp här och som annars skulle utvisas på 18-årsdagen.

Det är något som Miljöpartiet gick till val på: att arbeta för att särskilt unga människor med stark anknytning till Sverige behöver få möjlighet att stanna i större utsträckning.

Utsatta barn ska få ett starkare skydd

Miljöpartiet har kämpat för att barnkonventionen ska gälla även de barn som kommit till Sverige från ett annat land. Barn på flykt ska lättare kunna få stanna i Sverige.

Det innebär att det ska räcka med särskilt ömmande omständigheter för barn att få uppehållstillstånd. Det är en återgång till den skrivning i utlänningslagen som Miljöpartiet drev igenom 2014, eftersom vi såg hur barn utvisades utan hänsyn till barnkonventionen.

Det ska bli lättare för hbtq-personer att familjeåterförenas

Miljöpartiet har arbetat för att öka möjligheten till anknytningsinvandring för hbtq-flyktingar. Människor som inte kunnat leva tillsammans på grund av att deras förhållande inte accepterats i den kultur paret levde i, ska nu få möjlighet att familjeåterförenas i Sverige.

– Vi i Miljöpartiet vill stärka rätten för de mest utsatta. Vi vill underlätta för hbtq-flyktingar och för att barn som bott länge i Sverige ska få en chans att stanna. Vi har arbetat för att familjer inte ska hållas splittrade, oavsett vilken grund uppehållstillståndet är på, säger Rasmus Ling.

Ändringar i försörjningskrav för anhöriginvandring och permanenta uppehållstillstånd

Det ska bli lättare att få undantag från försörjningskraven för anhöriginvandring. Det ska räcka med särskilda skäl för undantag från försörjningskraven, istället för den mer restriktiva skrivningen synnerliga skäl. Det betyder att exempelvis personer med funktionsnedsättning lättare kommer att kunna få permanent uppehållstillstånd i Sverige och förenas med sina familjemedlemmar.

Läs mer

Relaterade nyheter

Centerpartiet – rösta för lättnader i gymnasielagen i dag

Så har migrationspolitiken förändrats – nya politiken döms ut på förhand

Intern MP-kritik mot migrationsförslaget: En härdsmälta

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter